Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Výzva pro prezidenta ČR Miloše Zemana

Politická strana Moravané vyzývá prezidenta ČR Miloše Zemana, aby si předvolal velvyslance Ruské federace k objasnění vysílání ruské státní televize, v němž je zaměňována vojenská okupace Československa ze srpna 1968, která stála život mnoho československých občanů, za „bratrskou pomoc spojeneckých armád“. Dále vyzýváme Ministerstvo zahraničí ČR k odeslání diplomatické nóty do Moskvy, v níž bude důrazně požadovat omluvu, uvedení na pravou míru a slib, že k těmto excesům již nebude docházet. Události let 1968/1969 stály u začátku normalizace, která mj. zabránila obnovení zemského zřízení v našem státě.

Lidovky.cz: Ruská státní televize obhajovala invazi do Československa v srpnu 68