VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VOLTE ČÍSLO

32!

Do Evropského parlamentu
zvolme Moravana

Europoslanci jsou zástupci nejen španělského nebo belgického národa,
ale také národa Katalánců, nebo Vlámů

Do Evropského parlamentu zvolme Moravana

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Jiří Pernes - kandidát č. 3 do EP

V Evropském parlamentu budeme hájit

právo Moravy a Moravanů na sebeurčení.

Petr Bystřický
   

Moravané proti větrnému parku na hranici NP Podyjí

Strana Moravané zásadně nesouhlasí s výstavbou větrného parku v těsné blízkosti NP Podyjí/Thayatal. Výstavbou dojde k trvalému narušení rázu krajiny a znehodnocení jedinečné lokality Podyjí. Proto strana Moravané podporuje petici a další aktivity vedoucí k zastavení plánování výstavby tohoto větrného parku.

Jedná se o plánované vztyčení přibližně třiceti 150 metrů vysokých větrných elektráren, které mají vyrůst při moravsko-rakouské hranici v Podyjí. Tento tzv. Větrný park Sever chtějí vybudovat tři rakouské příhraniční obce Hardegg, Weitersfeld a Langau ve spolupráci s Rakouskými spolkovými lesy. Na moravské straně sousedí zasažená lokalita s regiony jižního Jemnicka a Vranovska, které je už dnes zařazeno mezi strukturálně postižená místa v rámci jižní Moravy a je ekonomicky závislé na turistickém ruchu, jehož podstatou jsou vyhlídky na krásnou přírodu a návštěva malebných historických památek. Elektrárny by zásadně změnily celkový ráz krajiny, což by vedlo ke snížení počtu návštěvníků regionu – například vranovský zámek by se s větrníky v pozadí již nehodil pro vzpomínkovou fotografii z dovolené. Ve svých ekonomických důsledcích (pokles cestovního ruchu, znehodnocení cen nemovitostí, snížení výnosů z podnikání, investic apod.) by vybudování větrného parku vedlo k dalšímu vylidňování jihozápadní Moravy; situace na rakouské straně by byla jistě obdobná. Je nesmyslné nenávratně si poškodit historickou krajinu jižní Moravy a severní části Dolních Rakous kvůli partikulárním ekonomickým zájmům.

Strana Moravané proto podporuje petici proti výstavbě větrného parku, kterou je možno podepsat na adrese http://www.petice24.com/zachrate_krasne_podyji_ped_obrovskymi_vtrniky

Ondřej Hýsek

1. místopředseda strany Moravané

moravane@moravane.eu