Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Stanovisko Moravanů ke zprávě statistiků o nepřijatelném trendu vylidňování Moravy

Politická strana Moravané není překvapena výpočty Českého statistického úřadu, podle kterých v roce 2050 budou jedinými kraji, kde přibude obyvatel, Praha a Středočeský kraj, s tím, že nejvíce bude stárnout obyvatelstvo Moravy. Moravané jako jediná politická strana u nás na tento problém dlouhodobě a soustavně poukazují a nabízejí řešení založená na zahraničních zkušenostech.

Vývoj, kdy obyvatelé opouštějí své domovy, protože nemají práci, je pro nás zcela nepřijatelný. Vidět ho může každý, ani nemusí být statistik. Vylidňují se vesnice, menší města, ale třeba i takový Zlín nebo dokonce Ostrava. Jde o výsledek činnosti zdegenerovaného českého centralistického státu. Ten namísto toho, aby ohroženým regionům pomáhal, jim podráží nohy, když omezuje základní infrastrukturu. Vzhledem k orientaci pražského mocenského centra se tomu nemůžeme moc divit. Tento trend mu totiž vyhovuje. Čím méně lidí bude žít na územích, která mají svébytnou identitu a tak by mohla Praze konkurovat – tedy na Moravě a ve Slezsku a v Čechách v Sudetech – tím menší bude možnost, aby se tato území ubránila pražské nadvládě. Je to tedy začarovaný kruh. Čím méně lidí zůstane v určitém regionu, tím slabší budou jeho možnosti. Čím slabší budou jeho možnosti, tím nesnadnější pro něj bude zastavit vylidňování.

Řešením je proto pouze radikální proměna centralistického státu ve stát federální, kde se silné země budou moci bránit (tak to funguje například v Rakousku).

V dobách komunistického režimu se říkalo, že nejspolehlivějším ukazatelem nespokojenosti se systémem je emigrace, při které lidé takzvaně hlasují nohama. Zdá se, že něco podobného se děje i nyní, kdy dochází nejen k vnitřní, ale už i k vnější, emigraci obyvatelstva. To, co podle ČSÚ hrozí Moravě a Slezsku, má svou obdobu snad jedině v období třicetileté války.

Upozorňujeme také na to, že zachování sídelní struktury je tím nejelementárnějším předpokladem jakékoli další politické nebo ekonomické činnosti. Pokud z měst a vesnic odejdou mladí a zůstanou tam jen staří lidé, už bude na všechny reformy pozdě, protože je již nebude s kým provádět. Proto by záchrana sídelní struktury měla být prioritou číslo jedna a kroky v tomto směru by měly být zahájeny okamžitě. Co s tím chce dělat nová vláda, se však z koaliční smlouvy nedozvíme.

Připomeňme Marianne Wüthrichovou z Curychu, která za základ úspěchu Švýcarska považuje vedle federalismu a přímé demokracie decentralizovanou ekonomiku, kdy „analogicky k federalistické struktuře nejsou podniky soustředěny jen do měst, nýbrž se mnoho kvalitních menších a středních podniků usadilo i na venkově, vedení firem je zakotveno ve svých obcích a kantonech a cítí se spoluzodpovědné za prosperitu svého domova“.

Opačný příklad, centralistickou Francii, popsal v roce 1947 zeměpisec Jean-François Gravier z Levallois-Perret v knize „Paříž a francouzská poušť“. Pro českou mocenskou elitu je francouzský centralismus vzorem už od roku 1918. Změnu jejího přístupu, jak se zdá, nelze očekávat.

Je tedy jen na nás, zda se vydáme švýcarskou cestou nebo zda dopustíme, aby se z Moravy, Slezska i části Čech stala poušť.

Předsednictvo strany Moravané

moravane@moravane.eu