Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

47. zasedání Zemského sněmu strany Moravanů

47. zasedání Zemského sněmu strany Moravané

Datum: 8. 2. 2014
Místo konání: Brno, Palác Morava
Čas jednání: 9:30-15:00 hod.

Program
9:00 Prezence
9:30 Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, určení zapisovatele usnesení a průběhu jednání, sčitatele hlasů, schválení programu
9:45 Plnění úkolů z VI. sjezdu strany a 46. zasedání ZS
9:55 Vyúčtování nákladů na mimořádný VI. sjezd strany
10:00 Informace o rozdělení kompetencí předsednictva
10:15 Volby do Evropského parlamentu 2014:
- cíle účasti strany v eurovolbách
- zvolení lídra kandidátky
- schválení volebního programu a hesla
- podmínky kandidatury kandidátů ve volbách do EP
- jmenování zmocněnce a náhradníka zmocněnce
- harmonogram úkolů pro volby do EP
- prohlášení kandidáta pro volby do EP
- delegování do volebních komisí pro volby do EP
- úkoly pro delegáty na GA EFA v Santiago de Compostella v Galicii
12:00 Přestávka na oběd
12:45 Návrh změny výše členských příspěvků na rok 2014 a zásady pro poskytnutí mimořádných eurovolebních členských příspěvků
13.30 Návrh změny počtu a názvů odborných komisí
13:45 Termíny a místa dalších zasedání ZS
14:00 Různé
15:00 Usnesení a ukončení jednání