Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Delegáti Moravanů na Valném shromáždění Evropské svobodné aliance


Ve dnech 13.-15. února 2014 se ve slavném poutním místě Santiagu de Compostela, hlavním městě autonomního společenství Galicie, uskutečnilo Valné shromáždění Evropské svobodné aliance (EFA), politické skupiny Evropského parlamentu sdružující politické strany usilující o větší samosprávu autonomii a ochranu menšin tzv. nestátních národů v rámci Evropy. Členem Evropské svobodné aliance je i strana Moravané, která chce dosáhnout obnovení samosprávy Moravy a Slezska, o niž tyto země přišly po komunistickém puči roku 1948 a dodnes se nedočkaly nápravy. Valné shromáždění bylo pořádáno pod heslem „Čas na sebeurčení“, přítomno bylo 150 zástupců ze 40 členských stran ze 17 členských států EU i třetích zemí.
 
Moravanům se společně s Aragoňany, Frýzy, Ålanďany, Bavory a Okcitánci podařilo prosadit deklaraci podporující decentralizaci v jednotlivých členských státech Evropské unie. Text zdůrazňující pokračující pošlapávání principů demokracie a samosprávy na Moravě a ve Slezsku vládou České republiky připravil Jiří Pelka, předseda Zahraniční komise Moravanů, a shromáždění jej představil Ondřej Hýsek, první místopředseda strany. Oba se rovněž účastnili bilaterálních jednání s europoslanci EFA a s partnery především z podobně zaměřených středoevropských stran. Další materiály schválené Valným shromážděním budou brzy zveřejněny na webu Evropské svobodné aliance.

Během programu zazněly zajímavé projevy a přednášky, z nichž zdůrazněme příspěvek Iana Hudghtona ze Skotské národní strany o blížícím se referendu za nezávislost Skotska, dále zmiňme katalánskou stranu ERC, jejíž zástupce Jordi Sole se rovněž zabýval katalánským referendem o nezávislosti. Europoslanec Mark Demesmaeker z vlámské NVA popsal byzantinský charakter belgického státu, který na několika úrovních blokuje normální chod ekonomiky a společnosti, zejména finanční penězovod z Vlámska do Valonska, jež nemotivuje Valony a zatěžuje Vlámy – proto NVA usiluje o konfederaci s tím, že by federální vláda měla minimální pravomoci a i v rámci EU by již byly zastupování a pravomoci rozděleny mezi Vlámy a Valony; na dotaz z publika mluvčí potvrdil, že jde o přechodný krok a konečným cílem by měla být úplná nezávislost. Poslanec Evropského parlamentu Francois Alfonsi z korsické strany hovořil o zprávě EP o ohrožených jazycích. Na tiskové konferenci po tomto bloku jednání prohlásil kanadský ústavní právník Daniel Turp, že „univerzální právo na sebeurčení mají všechny národy…, nejen státy“.

Ve volebním manifestu Evropské svobodné aliance pro květnové volby do Evropského parlamentu, jichž se pod vedením Ondřeje Hýska bude účastnit i strana Moravané, jsou zdůrazněny tyto body:
  1. Právo na sebeurčení, vnitřní rozšíření (tj. rozšíření EU o země vzniklé „uvnitř“ z větších států osamostatněním „nestátních“ národů) a uznání tohoto procesu ze strany EU;
  2. zlepšení demokracie a transparentnosti v EU;
  3. překonání eurokrize;
  4. dosažení udržitelnosti energetických zdrojů;
  5. dosažení udržitelného zemědělství a reformy společné zemědělské politiky;
  6. dosažení udržitelného rybolovu a akvakultury;
  7. řešení problémů v oblasti našich jazyků a kultur a usilování o rovnoprávnost všech jazyků.
Evropská svobodná aliance přijala mezi své plnoprávné členy Lužickou alianci reprezentující srbskou menšinu a progresivní baskickou národní stranu Aralar. Pozorovateli se stali Sicilané ze strany Altro Sud. Právě v našim zemím kulturně a historicky blízké Lužici se uskuteční další Valné shromáždění EFA v roce 2015, kde již budeme znát výsledky Moravanů u dalších členských stran Evropské svobodné aliance v letošních eurovolbách.