Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Pětiprocentní volební hranice je diskriminační


Moravané podporují stížnosti Strany zelených a České pirátské strany na existenci pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Evropského parlamentu.

Podle našeho názoru se jedná o jedno z mnoha formálních a neformálních diskriminačních opatření, která deformují politickou soutěž při volbách v České republice. Můžeme k nim připočíst tzv. příspěvek na volební náklady u voleb do Poslanecké sněmovny, který činí 15 tisíc korun za každý kraj, nebo financování politických stran prostřednictvím státních příspěvků, které umožňuje, aby např. ČSSD mohla na kampaň před volbami do Evropského parlamentu vydat dvě stě padesátkrát vyšší finanční prostředky než Moravané. Tyto mechanismy zvýhodňují ty politické strany, které jsou zrovna u moci, na což Moravané už několikrát upozornili.

Krize české parlamentní demokracie, jež se projevila například pouze osmnáctiprocentní účastí při volbách do Evropského parlamentu, ukazuje, že je nutná změna. Zmíněné překážky této změně brání.