VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VOLTE ČÍSLO

32!

Do Evropského parlamentu
zvolme Moravana

Europoslanci jsou zástupci nejen španělského nebo belgického národa,
ale také národa Katalánců, nebo Vlámů

Do Evropského parlamentu zvolme Moravana

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Jiří Pernes - kandidát č. 3 do EP

V Evropském parlamentu budeme hájit

právo Moravy a Moravanů na sebeurčení.

Petr Bystřický
   

Veřejné zasedání krajské rady strany Moravané


Termín konání:  pátek 20.06.2014 od 18.00 - 20.30hod
 
Místo konaní: Restaurace Zora, U stadiónu 6, Olomouc,  (restaurace se nachází v bezprostřední blízkosti fotbalového stadionu SK Sigma Olomouc, web restaurace www.dhkzoraolomouc.cz )

Program zasedání:
1. Prezence
2. Zahájení
- zpráva o počtu přítomných členů  strany a hostů,
- určení  předsedajícího schůze, zapisovatele usnesení, ověřovatele zápisu usnesení a skrutátora
3. Aktualizace stavu členské základny, místních organizací a seznamu příznivců v Olomouckém kraji
4. Komunální volby 2014
- základní informace, data a náležitosti
-  příprava kandidátních listin
- diskuse
5. Pozvánka na moravské akce červen – září 2014
6. Různé, diskuse, podměty, připomínky
7. Závěr