Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Veřejné zasedání krajské rady strany Moravané


Termín konání:  pátek 20.06.2014 od 18.00 - 20.30hod
 
Místo konaní: Restaurace Zora, U stadiónu 6, Olomouc,  (restaurace se nachází v bezprostřední blízkosti fotbalového stadionu SK Sigma Olomouc, web restaurace www.dhkzoraolomouc.cz )

Program zasedání:
1. Prezence
2. Zahájení
- zpráva o počtu přítomných členů  strany a hostů,
- určení  předsedajícího schůze, zapisovatele usnesení, ověřovatele zápisu usnesení a skrutátora
3. Aktualizace stavu členské základny, místních organizací a seznamu příznivců v Olomouckém kraji
4. Komunální volby 2014
- základní informace, data a náležitosti
-  příprava kandidátních listin
- diskuse
5. Pozvánka na moravské akce červen – září 2014
6. Různé, diskuse, podměty, připomínky
7. Závěr