VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VOLTE ČÍSLO

32!

Do Evropského parlamentu
zvolme Moravana

Europoslanci jsou zástupci nejen španělského nebo belgického národa,
ale také národa Katalánců, nebo Vlámů

Do Evropského parlamentu zvolme Moravana

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Jiří Pernes - kandidát č. 3 do EP

V Evropském parlamentu budeme hájit

právo Moravy a Moravanů na sebeurčení.

Petr Bystřický
   

Zemský sněm strany a programová konference


Sobota 13.9.2014 Palác Morava, Malinovského náměstí 4, Brno, Morava

52. Zemský sněm strany Moravané
Program
08.30-09.00  Prezentace delegátů zemského sněmu a účastníků programové konference (platba organizačního příspěvku 100,-Kč)
09.00-09.10  Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, určení zapisovatele usnesení a průběhu jednání, sčitatele hlasů, schválení programu
09.10-09.20  Plnění usnesení 51 zasedání ZS
09.20-09.30  Informace o kandidátkách do komunálních voleb a Senátu Parlamentu ČR
09.30-09.40  Informace o výsledku hospodaření strany za období leden - srpen 2014 a finanční situace strany
09.40-09.50  Časový a obsahový plán zemských sněmu do sjezdu strany v dubnu 2015
09.50-09.55  Usnesení a závěr

09.55-10.00  Přestávka

Programově - ideová konference strany Moravané
Program
10:00-12:30  Dopolední blok (po každém příspěvku prostor 10 minut na dílčí diskuzi)
10:00-10:20  Příspěvek Pavla Dohnala, předsedy strany Moravané
10:30-10:50  Příspěvek Ondřeje Hýska, I. místopředsedy strany Moravané
11:00-11:20  Příspěvek Tomáše Ingra, místopředsedy strany Moravané
11:30-11:50  Příspěvek Martina Pekáčka, předsedy OO Haná strany Moravané
12:00-12:20  Příspěvek Marka Pavky, člena Zahraniční komise strany Moravané
12:30-13:30  Oběd (restaurace na ul. Divadelní)
13:30-17:00  Odpolední blok (po každém příspěvku prostor 10 minut na dílčí diskuzi)
13:30-13:50  Příspěvek Jiřího Pernesa, člena strany Moravané
14:00-14:20  Příspěvek Bohuslava Klímy, člena strany Moravané
14:30-14:50  Příspěvek Josefa Rostinského, profesora tokijské univerzity
15:00-15:20  Příspěvek Davida Ungera, předsedy Společnosti pro Moravu a Slezsko
15:30-15:50  Příspěvek Jaroslava Krábka, předsedy Moravské národní obce
16:00-17:00  Závěrečná diskuze