VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VOLTE ČÍSLO

32!

Do Evropského parlamentu
zvolme Moravana

Europoslanci jsou zástupci nejen španělského nebo belgického národa,
ale také národa Katalánců, nebo Vlámů

Do Evropského parlamentu zvolme Moravana

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Jiří Pernes - kandidát č. 3 do EP

V Evropském parlamentu budeme hájit

právo Moravy a Moravanů na sebeurčení.

Petr Bystřický
   

Nabídka stáže a funkce politického poradce v Evropské svobodné alianci

Stáž v Evropské svobodné alianci

EFA hledá stážistu do své kanceláře v Bruselu.

Kandidát by měl:

 • Mít zkušenost se stranickou politikou
 • Mít zkušenost s koordinací aktivit a událostí
 • Být obeznámený se členy EFA a jejími tématy
 • Mít strategické politické uvažování a tvořivou mysl
 • Mít dobré interpersonální a řídící schopnosti a schopnost účinně komunikovat
 • Mít zájem o otázky EU a ochotu pracovat v mezinárodním prostředí. Měl by znát struktury a politiku EU
 • Stáž bude trvat 6 měsíců. Důležitý je doporučující dopis členské strany EFA

Hlavní činnost:

Řízení:
 • Každodenní řízení kanceláře EFA (psaní zpráv, politický výzkum, účast na schůzkách, vyřizování e-mailů)
 • Pomoc při organizaci Valného shromáždění EFA a schůzek kanceláře
 • Asistence při organizaci projektu: návrhy, řízení, aplikace a hodnocení. Projekt bude záviset na schopnostech stážisty, ročním období a aktuálních projektech a aktivitách v EFA
 • Aktualizace a vedení webové stránky a facebookového profilu EFA
 • Na konci stáže dotyčný sepíše krátkou zprávu o své činnosti. Ta bude zaslána kanceláři EFA a straně, která stážistu doporučila
Komunikace:
 • Každodenní komunikace s personálem EFA a CMC. Pokud možno pravidelná komunikace s jinými složkami EFA (EFAY, čestní členové EFA atd.)
 • Pravidelný kontakt s poslanci EFA v Evropském parlamentu
 • Styk s klíčovými partnery na evropské a mezinárodní úrovni
Kvalifikace:
 • Vysokoškolské vzdělání
 • Zkušenost s prací v členské straně EFA nebo její mládežnické organizaci
 • Zkušenost v organizaci projektů a aktivit na lokální, regionální nebo celostátní úrovni
 • Obecné znalosti struktury EU
 • Schopnost řídit kanceláře a práce s počítačem
 • Dobré interpersonální komunikační schopnosti přinejmenším v angličtině nebo francouzštině (další evropské jazyky by byly přínosem)
 • Věk 18 až 27 let

Zájemci nechť zašlou motivační dopis, životopis a doporučující dopis z členské strany EFA na sekretariát EFA.

Günther Dauwen / Eva Bidania Ibargutxi
European Free Alliance – EFA – asyl
Boomkwekerijstraat ¼

Nebo Info@e-f-a.org

Přihlášky zasílejte do 1. června 2015.

 • 3. června bude vytvořen seznam 5 nejvhodnějších kandidátů. Ti budou informováni a domluví se datum telefonického rozhovoru.
 • 9. června bude proveden telefonický rozhovor.
 • 11. června bude vybrán stážista.

Datum stáže: 20. srpen 2015 – 19. únor 2016

Stáž bude finančně podporována Evropským parlamentem

Podrobnosti na: http://www.e-f-a.org/fileadmin/user_upload/images/Staff_and_interns/EFA_stage12-description_FIN.pdf

Nabídka funkce politického poradce

Záskok za mateřskou. Hledáme politického poradce, který by pracoval v kanceláři EFA v Bruselu od 17. srpna 2015 do 29. února 2016.

Kandidát by měl:

 • Mít vysokoškolské vzdělání
 • Organizační schopnosti
 • Být schopen práce v kolektivu
 • Být schopen iniciativy a nezávislé práce
 • Mít zkušenosti s veřejnými projevy
 • Mít schopnost politického rozboru (zkušenost v politice by byla přínosem)
 • Mít znalosti institucí EU a pravidel EU (hlavně ohledně evropských politických stran)
 • Mít schopnost plynně hovořit angličtinou a francouzštinou. Další jazyky používané ve stranách EFA by byly přínosem
 • Mít schopnost práce s počítačem
 • 1-2 roky zkušeností s podobnou činností

Hlavní úkoly:

Komunikace:
 • Koordinace EFA: 45 stran, čestní členové EFA, vztahy s poslanci a jinými politickými stranami a organizacemi
 • Účast na schůzkách nezbytných pro rozvoj organizace
 • Šíření informací
 • Návštěvy zasedání členských stran a evropských regionů
 • Vztahy s evropskými institucemi, hlavně evropským parlamentem
Řízení:

Financování: odpovědnost za finanční aspekty EFA (účty, příspěvky stran, žádosti o granty Evropského parlamentu)
Právní aspekty: nutná aktualizace pravidel EFA, monitoring směrnic EU ohledně evropských politických stran.

Administrativa:
 • Vyřizování e-mailů
 • Účetnictví
 • Příprava rozpočtů událostí a statutárních setkání
 • Dopisy členům, jiným organizacím a institucím EU
 • Jiné administrativní úkoly
Organizační úkoly:
 • organizace statutárních setkání: Valného shromážděn a schůzek kanceláře
 • organizace a spolupráce na událostech, publikacích a činnosti EFA
 • Pracovní týden o délce 38 hodin
 • Smlouva na dobu určitou (6 a půl měsíce)
 • Hrubá mzda 3048 Euro.
 • Stravenky.
 • Proplácení 75 % nákladů na mobilní telefon.

Přihlášku zašlete e-mailem do 8. června 2015 11,30
na adresy info@e-f-a.org a gdauwen@e-f-a.org a poštou:

Günther Dauwen,
EFA Director
Boomkwekerijstraat ¼ - 1000 Brussells.

Přihláška musí zahrnovat podrobný životopis, motivační dopis a doporučující dopis členské strany EFA nebo její mládežnické organizace.

Kancelář EFA vybere nejvhodnější kandidáty do 25. června 2015. Ti budou pozváni na rozhovor do Bruselu ve dnech 29. – 30. června 2015. Cestovní náklady kryje EFA. Kandidát bude vybrán 1. července 2015.