VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VOLTE ČÍSLO

32!

Do Evropského parlamentu
zvolme Moravana

Europoslanci jsou zástupci nejen španělského nebo belgického národa,
ale také národa Katalánců, nebo Vlámů

Do Evropského parlamentu zvolme Moravana

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Jiří Pernes - kandidát č. 3 do EP

V Evropském parlamentu budeme hájit

právo Moravy a Moravanů na sebeurčení.

Petr Bystřický
   

Jak to bylo se schválením krajského uspořádání

Někdy se tvrdí, že voliči ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996 odmítli zemské uspořádání a přiklonili se ke krajům. Podívejme se tedy, co slíbily strany, jejichž poslanci v roce 1997 prosadili krajské zřízení a tedy odmítnutí obnovy zemského uspořádání, svým voličům před parlamentními volbami v roce 1996? Připomeňme, že šlo o poslance ČSSD, KDU-ČSL, ODS a ODA.

Toto slibovala ODS: „Na rozdíl od některých politických představ nevydělujeme z množství reformních kroků některé jednotlivosti a nedáváme jim nadřazený význam. Takový přístup má ODS i k vytvoření VÚSC. Jsou-li vytrženy z funkčních souvislostí, nemusí nutně znamenat posílení demokracie a samosprávy a být nosným prvkem decentralizace. VÚSC jsou možnou formou uspořádání orgánů veřejné správy. Neměly by to být útvary uměle vytvořené a administrativně nařízené, které by někdejší centra nahradily formálním souborem jiných regionálních center, jejichž vytvoření by kromě finančních nároků nic kvalitativně nového nepřineslo. Měly by být výslednicí věcného a trpělivého hledání optimálního a stabilního modelu uspořádání území a jeho správy, navazující na proces ekonomických a politických přeměn s plným vědomím odpovědnosti vůči voličům.“ Lze snad z toho vyčíst, že ODS slibovala obnovení komunistického krajského zřízení?

Lidovci k tomu svým voličům slíbili: „KDU-ČSL trvá na tom, aby ústava byla naplněna a aby byly vytvořeny vyšší územní samosprávné celky (VÚSC) s voleným zastupitelstvem, zodpovědné za rozvoj svébytných regionů, hospodařící podle vlastního rozpočtu, s vlastním majetkem a vykonávající veřejnou správu zejména v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury a životního prostředí. (…) KDU-ČSL bude usilovat o decentralizaci úřadů státní správy a o odpovídající dělbu kompetencí mezi státní správou a samosprávou tak, jak to odpovídá principu subsidiarity. Rozhodování chceme co nejvíce přiblížit k občanovi.“ Vidíte tam nějakou zmínku o krajích? O jejich hranicích? O jejich počtu?

Co k tomu říkala ČSSD? V jejím programu, honosně nazvaném „Lidskost proti sobectví“, se píše: „Otevřeně říkáme, jaká je naše vize společenského rozvoje a formulujeme nové hranice, k nimž chceme dojít.“ Sociální demokraté, kteří již o rok později pomohli prosadit krajské zřízení, byli „otevření“ natolik, že ve volebním programu k parlamentním volbám v roce 1996 nemají o veřejné správě ani slovo.

Jediný, kdo před volbami v roce 1996 slíbil krajské zřízení, byla Občanská demokratická aliance, která dokonce uvedla i počet, 13 krajů.

Co z toho plyne? Je naprosto evidentní, že politické strany, jejichž poslanci v roce 1997 schválili krajské uspořádání, o tom svým voličům s výjimkou ODA ve volbách v roce 1996 nic neřekly. Buďto používaly nic neříkající fráze, z nichž se nedá nic konkrétního odvodit, nebo přímo mlčely. Jinými slovy zatajily své úmysly voličům a tak neměly mandát k tomu, aby v roce 1997 schválily kraje. Samozřejmě že už vůbec nikoho z naší věrchušky nenapadlo, že by o takové důležité otázce mělo rozhodnout referendum.

Krajské zřízení tedy musí odmítnout nejen každý, kdo si, slovy ODS, myslí, že územně-správní celky by neměly být „útvary uměle vytvořené a administrativně nařízené, které by někdejší centra nahradily formálním souborem jiných regionálních center“ a kdo, slovy KDU-ČSL, usiluje o „decentralizaci úřadů státní správy a o odpovídající dělbu kompetencí mezi státní správou a samosprávou“, ale měl by se proti němu postavit každý, kdo si myslí, že demokracie by neměla být prázdným pojmem.Zdroje: 
http://www.cssd.cz/data/files/volebni_program_lidskost_sobectvi_1996.pdf
http://www.ods.cz/docs/programy/program_1996.pdf
http://www.kdu.cz/getattachment/42a31ce4-25ec-426e-a629-f2e097124267/Pruvodce-politikou-KDU-CSL.aspx
http://www.oda.cz/dokumenty/program_komplet.asp