VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VOLTE ČÍSLO

32!

Do Evropského parlamentu
zvolme Moravana

Europoslanci jsou zástupci nejen španělského nebo belgického národa,
ale také národa Katalánců, nebo Vlámů

Do Evropského parlamentu zvolme Moravana

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Jiří Pernes - kandidát č. 3 do EP

V Evropském parlamentu budeme hájit

právo Moravy a Moravanů na sebeurčení.

Petr Bystřický
   

Evropská svobodná aliance podpořila Moravany


Evropské strany na Korsice podpořily Moravu, která má rovněž právo na svoje sebeurčení v Evropě

V následujících řádcích se pokusím shrnout to podstatné, co se odehrálo na Valném shromáždění Evropské svobodné aliance (EFA) v korsickém Ajacciu, které se konalo 31. 3. – 3. 4. 2016 a jehož delegátem jsem měl tu čest být za naši stranu Moravané. Evropská svobodná aliance je evropskou politickou stranou vytvořenou v roce 1981 a sdružuje přibližně padesát stran usilujících o sebeurčení evropských zemí, regionů a národů. Je přítomna v osmnácti členských státech Evropské unie.

Hostitelem setkání byla Korsická národní strana (PNC), zakládající člen EFA, která v loňském roce zvítězila v korsických volbách – v koalici usilují o oficiální status pro korsický jazyk a uznání svojí jedinečné identity, o právo na mír, na sebeurčení, o právo sami si rozhodnout o budoucnosti svého ostrova; Korsika však nadále naráží na francouzskou státní ignoranci, na pařížský centralismus. 

Valné shromáždění EFA hodnotilo postupující proces sebeurčení a obrany kultur a národů v Evropské unii v kontextu vzrůstajících protievropských nálad. Evropské instituce čelí ohrožení Eura, Grexitu, Brexitu, Czexitu…, konci Schengenu. EU nezvládá probíhající humanitární krizi tisíců lidí utíkajících před válkou ze zničené Sýrie. Jedná se o politické, humanitární a sociální selhání EU, což způsobilo, že se začala objevovat prohlášení o možném konci EU jako takové. Při vzpomínce na oběti obou světových válek prosazuje EFA silnou Evropu, ale jinou Evropu – Evropu regionů.

Historický proces vzniku samostatného státu se v současnosti odehrává v Katalánsku, které se stane dalším členem Evropské unie. Naše čtyři členské strany ve Spojeném království vedou kampaň za setrvání Velké Británie v EU spolu se zdůrazněním vlastní identity, podporují širší evropskou spolupráci a integraci a její přínos demokracii a transparentnosti. EFA podpořila Náhorní Karabach, který čelí bezprecedentnímu útoku ze strany Ázerbájdžánu.

Evropská svobodná aliance oficiálně protestuje proti centralismu v České republice. Právo na sebeurčení je univerzální, všechny kultury, identity, jazyky a mírumilovné demokratické ambice musí být respektovány. EFA podporuje stranu Moravané v důležitých regionálních volbách v říjnu 2016 – nové vedení EFA se setká na konci září 2016 v moravské metropoli Brně, kde se uskuteční mezinárodní konference o sebeurčení.

Strana Moravané podpořila Natalii Pińkovskou z Hnutí slezské autonomie jako zástupkyni střední Evropy ve vedení EFA – Slezané budou rovněž hostit Valné shromáždění EFA v roce 2017. Moravané podporují členství spolku Moravská mládež v Mladé Evropské svobodné alianci (EFAy). Přivítali jsme nové členy EFA z Yorkshiru a Sedmihradska i čekatele na členství z Kašub a Vojvodiny. Aragonci a Moravané společně prosadili schválení deklarace týkající se plné implementace článku 174 Lisabonské smlouvy, jelikož některé centralizované členské státy EU ignorují své znevýhodněné regiony. Další prohlášení a deklarace byly přijaty ohledně situace v Baskicku, Palestině, Západní Sahaře, posílení práv menšin v Evropě, zrušení hraničních kontrol uvnitř EU, celoevropského řešení uprchlické krize, dvojího občanství, menšinových jazyků, krize v Turecku ad.

Ondřej Hýsek, předseda politické strany Moravané