Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Doprava na jižní Moravě


Doprava na jižní Moravě
 
Letecká doprava

Na území Jihomoravského kraje se nachází celkem 14 veřejných a soukromých letišť. Jediným mezinárodním letištěm mezi nimi je Brno-Tuřany, které se od roku 2004 nachází v majetku Jihomoravského kraje a je provozováno společností Letiště Brno, a. s.

Ke skutečnému rozvoji letecké dopravy z tohoto letiště je klíčová jeho celková rekonstrukce a rozšíření kapacit pro osobní i nákladní přepravu. Součástí rekonstrukce by bylo prodloužení zdejší jediné zpevněné vzletové a přistávací dráhy (VPD), která byla naposledy rozšiřována před téměř 40 lety v roce 1978. Prodloužením VPD ze současných 2 650 m na alespoň 3 250 m se zvýší bezpečnost provozu zvláště největších typů letounů a současně se zlepší i konkurenceschopnost Brna vůči okolním mezinárodním letištím, která jsou s výjimkou Pardubic všechna vybavena minimálně jednou drahou s délkou přesahující 3 000 m (Praha 2 ze 3, Ostrava 1, Vídeň 2, Bratislava 1 ze 2 – viz tab. 1).

Pro rozvoj letiště je dále nezbytné rozšíření stojánky pro osobní dopravu alespoň na dvojnásobek, vybudování cargo terminálu pro nákladní dopravu, nejlépe v severovýchodní části letiště, dále rozšíření parkovacích kapacit a vybudování zázemí pro servis a opravy větších typů letounů, a to alespoň na úrovni ostravského letiště.

Žádoucí je rovněž doplnění osobní automobilové dopravy, taxislužeb a přímé autobusové linky do centra Brna i o přímý vlakový spoj na brněnské hlavní nádraží, a to s patřičným zázemím v podobě zastřešené vlakové stanice. K tomu lze po příslušné modernizaci využít stávající železniční vlečku.

Bez uvedených investic nemůže letiště Brno v konkurenci relativně blízkých velkých uzlových letišť obstát. Současně je na místě zadat studii proveditelnosti vybudování druhé VPD letiště Brno.
Pro případ aplikace dnes moderního trendu pojmenovávání mezinárodních letišť v ČR po významných osobnostech se potom pro Brno přímo nabízí jméno prof. Ernsta Macha, rodáka z blízkých Chrlic a fyzika světového významu, který svým výzkumem značně přispěl k rozvoji letectví.
 
Mgr. Bc. Josef Jan Kovář
 

Tab. 1: Současné zpevněné VPD mezinárodních letišť v Jihomoravském kraji a okolí
Letiště Vzdálenost od Brna Označení VPD rozměry
Brno 0 09/27 2 650 x 60 m
Vídeň 115 km 11/29 3 500 x 45 m
    16/34 3 600 x 45 m
Bratislava 115 km 04/22 2 900 x 60 m
    13/31 3 190 x 45 m
Ostrava 117 km 04/22 3 500 x 63 m
Praha 203 km 06/24 3 715 x 45 m
    12/30 3 250 x 45 m
    04/22 2 120 x 60 m
Pardubice 116 km 09/27 2 500 x 75 m