Tabulka kasino

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

Jihomoravský kraj: Aleš Sekanina
tel: 608882292, mail: ales@sekanina.cz

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

Olomoucký kraj: Dušan Tejkal
tel: 776589147, mail: dusan.tejkal@seznam.cz

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

Moravskoslezský kraj: Ondřej Hetmánek
tel: 777742501, mail: ondrej.hetmanek@seznam.cz

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

Zlínský kraj: Petr Bystřický
tel: 776528047, mail: moravan1978@seznam.cz

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

české a moravsko-české kraje: Pavel Dohnal
tel: 731495630, mail: p.dohnal@email.cz

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

​Moravané podporují zachování památek

Moravané podporují zachování památek

Zástupci strany Moravané v krajském zastupitelstvu budou podporovat zachování kulturních památek na jižní Moravě. Jedním z podporovaných projektů je i záchrana kostela sv. Linharta v bývalé obci Mušov - nyní na ostrově ve střední nádrži Nové Mlýny.

Kostel byl v pozdně románské podobě postaven zřejmě ve 20. a 30. letech 13. století (jeden z nejstarších dochovaných kostelů na Moravě); poprvé je doložen v roce 1276, kdy již plnil farní funkci. Z této etapy se dochovala celá jižní zeď lodi, jihovýchodní nároží lodi a jižní část západní průčelní zdi, přičemž před západním průčelím stála dnes již neexistující věž. Zřejmě po požáru byl ve druhé čtvrtině 14. století goticky nově postaven, v návaznosti na původní jižní zeď vznikla nová širší loď a pravoúhlé kněžiště, o něco později, snad ještě ve 14. století, byla k severní straně presbytáře přistavěna sakristie s věžovitou nástavbou. Z poloviny 18. století existuje několik verzí plánů na radikální barokní přestavbu chrámu, nakonec byla realizována pouze věž nad sakristií (někdy mezi roky 1758 a 1771), která nahradila původní románskou věž v průčelí, jež byla zbořena. V této době také byl zbarokizován interiér a loď zaklenuta valenou klenbou. Regotizace kostela proběhla v letech 1911–1912, kdy byla, mimo jiné, zbořena barokní věž až na středověkou úroveň a postavena nová s gotickými okny a jehlancovou střechou. Vznikla také nová kruchta na litinových sloupech a před západním průčelím novogotická předsíň.

V současnosti probíhají jednání a přípravné práce k vypracování projektu záchrany mušovského kostela. Projekt bude zpracován jako konzervace současného stavu kostela pro zachování budoucím generacím. Druhým stupněm projektu bude zpřístupnění objektu kostela – tento stupeň projektu bude zpracován pouze v případě, že dojde ke shodě v zajištění přístupu do střední Novomlýnské nádrže z důvodu ochrany soustavy NATURA 2000 – ptačí oblast. Taktéž probíhá veřejná sbírka k záchraně kostela (více na www.kostelmusov.cz).

Zástupci strany Moravané již nyní v zastupitelstvu obce Pasohlávky podporují záchranu kostela, který je ve vlastnictví obce Pasohlávky. Nositelem projektu záchrany je zastupitel obce Tomáš Ingr, člen strany Moravané, kandidující také do zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Zástupci strany Moravané budou i v krajském zastupitelstvu podporovat zachování kulturních památek jižní Moravy, tedy ne jen zachování kostela sv. Linharta v bývalém Mušově, ale i ostatních památek důležitých pro zachování budoucím generacím.

Tomáš Ingr, Moravané