Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Ctirad Musil - předseda strany Moravané

Morava je náš domov a bez
moravanství jsme cizinci ve své
vlastní zemi!

Ctirad Musil
   

Evropané podporují obnovu samosprávné Moravy

Brno v minulých dnech zažilo několik moravských aktivit s celoevropským přesahem. Ve čtvrtek tu zasedalo vedení Evropské svobodné aliance (EFA), strany Evropského parlamentu. V pátek se v moravské metropoli konala mezinárodní konference s názvem Sebeurčení evropských regionů a nestátních národů. V sobotu se uskutečnil 11. ročník brněnského Dne za Moravu.

Zasedání Evropské svobodné aliance vedl významný korsický politik, prezident EFA a bývalý europoslanec Francois Alfonsi. Zástupci dvaceti evropských zemí a regionů se zabývali aktuální politickou situací pro BREXITU, dynamickým vývojem v Katalánsku směřujícím k brzké odluce od španělského státu a také přetrvávající diskriminací Moravanů v ČR, kdy neexistenci Moravy jako samosprávné země považují zástupce EFA za bezprecedentní útok na moravskou identitu. Vedení EFA rozhodlo o vypracování nového volebního manifestu této evropské strany na rok 2019, zabývali se také např. problematikou rovnosti pohlaví. Prezident EFA převzal protest proti označení ČR názvem „Czechia“, který jeho prostřednictvím zástupci Moravského kulatého stolu, neformálního sdružení promoravských organizací, adresovali Vysokému komisaři OSN pro lidská práva.

Mezinárodní konferenci na téma Sebeurčení evropských regionů a nestátních národů pořádala EFA společně se svojí členskou stranou Moravané za spolupráce se spolkem Moravská národní obec, Katedrou historie Pedagogické fakulty MU v Brně a Vzdělávacím institutem INTEGRA. Tajemník EFA Günther Dauwen představil dějiny, současnost a cíle této proevropské strany, která od roku 1981 sdružuje téměř padesát regionalistických stran z osmnácti členských zemí EU a podporuje je v jejich právu na sebeurčení. Profesor Miroslav Mareš (MU Brno) porovnal strategie současných evropských hnutí usilujících o právo na sebeurčení. Ondřej Hýsek představil stranu Moravané, která usiluje o sloučení krajů, obnovu samosprávné Moravy a Slezska i Moravského zemského sněmu s adekvátními legislativními pravomocemi. Problematiku slezského hnutí za samosprávu představila prof. Małgorzata Myśliwiec (Slezská univerzita, Katowice). Zajímavý byl příspěvek velšské poslankyně Evropského paramentu Jill Evans (Plaid Cymru), která zhodnotila situaci Walesu a dalších zemích Spojeného království po Brexitu, jehož důsledkem může být návrat Walesu či Skotska do EU v podobě samostatných států. Kašubské hnutí přestavil Artur Jabłoński, kašubský jazyk v současné podobě popsal Karol Rhode (oba z Kašubské jednoty). Jihotyrolské úsilí o právo na sebeurčení analyzoval Cristian Kollmann (Svoboda pro Jižní Tyrolsko), který podporuje návrat v současnosti italského Jižního Tyrolska do rakouského státu. Problematiku maďarské menšiny na Slovensku, o niž jsme po rozpadu Československa poněkud ztratili zájem, zevrubně připomněl Csaba Fehér (Maďarská křesťanskodemokratická aliance). Hannes-Wilhelm Kell (Lužická aliance), zástupce lužických Srbů, s nimiž jsme do 17. století sdíleli společný stát, představil úspěšný projekt Parlamentu Lužických Srbů. Fabrizio Piroddi ze Sardinie hovořil o cestě k sebeurčení tohoto ostrova, Gianni Kriscak (Trieste Libera) představil Svobodné území Terst s velkým ekonomickým potenciálem pro novou střední Evropu. Miguel Martínez Tomey (Aragonská unie) hovořil o dějinách a současnosti Aragonie. Minulost a budoucnost Moravy jako samosprávné země nastínili brněnští univerzitní pedagogové doc. Jiří Pernes, doc. Jiří Klíma a dr. Ondřej Mlejnek (všichni strana Moravané). Na závěr představil Ing. Vojtěch Říha spolek Moravská národní obec a jeho úspěšnou aktivitu vyvěšování moravské vlajky na moravských radnicích či označování moravsko-české zemské hranice.

Jedenáctý ročník Dne za Moravu, který zorganizovala Moravská národní obec, pak Moravanům i zahraničním hostům představil kulturu a tradice naší země; se zdravicí vystoupil tajemník EFA Günther Dauwen, který podporuje moravské aktivity směřující k obnově samosprávné Moravskoslezské země. Představitelé evropských stran a hnutí poděkovali za pohostinnost, jíž se jim v moravské metropoli dostalo.