Tabulka kasino

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

Jihomoravský kraj: Aleš Sekanina
tel: 608882292, mail: ales@sekanina.cz

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

Olomoucký kraj: Dušan Tejkal
tel: 776589147, mail: dusan.tejkal@seznam.cz

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

Moravskoslezský kraj: Ondřej Hetmánek
tel: 777742501, mail: ondrej.hetmanek@seznam.cz

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

Zlínský kraj: Petr Bystřický
tel: 776528047, mail: moravan1978@seznam.cz

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

české a moravsko-české kraje: Pavel Dohnal
tel: 731495630, mail: p.dohnal@email.cz

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

"Charta 17"

Sledoval jsem v médiích aktuálně vzpomínaný vznik Charty 77, její 40. výročí. Charty, která se snažila o prosazení a dodržování lidských práv a svobod v naší republice.
A bylo mi při tom tak trochu smutno, že i po tolika letech stále nežijeme ve státě, kde by tato práva a svobody byly dodržovány, chráněny, ačkoliv jsme po roce 1989 doufali, že právě sem bude vývoj směřovat.

Jak máme vnímat stát, který se navenek tváří jako demokratický, který si všechny své závazky, ve věci práv a svobody občanů, plní. Stát, který dosud stále legislativně ignoruje celý národ, který rozpustí dědictví předků, historické země, do nefunkčních krajů. Stát, který dovolí, aby vládní špičky tomuto slepenci ještě daly nálepku Czechia. Stát, kde se nikdo, z momentálně mocných, nepozastaví nad mediální lavinou jakéhosi falešného češství, které se na nás sype, v posledních letech, každodenně z médií, kdy všichni občané ČR jsou prezentováni jako Češi.

A tak, jako signatář Deklarace moravského národa, sám pro sebe tuto vidím (a možná nejen já) jako jakousi „Chartu 17“, paralelu s Chartou 77. Jako významný krok, který se už musel udělat, jako věc, za kterou se musí jít, jinak tu skutečná svoboda nebude.

Ne pro občany rodu moravského.
 
Jaroslav Stohl, Kuřim