Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

​Statistika je sice nuda, ale...

Statistika je sice nuda, ale … díky ní si můžeme klást otázky:
  • Proč vydělává průměrný Pražan o 35% více než průměrný občan ČR, zatímco průměrný Vídeňan vydělává pouze o necelá 2% více než průměrný Rakušan?
  • Proč najde průměrný Pražan na svojí výplatní pásce dokonce o 50% více než průměrný obyvatel nejchudšího kraje, zatímco rozdíl mezd mezi nejbohatší a nejchudší spolkovou zemí v západním Německu nebo Rakousku činí jen přibližně 20%, ve východním Německu dokonce jen 5%?
  • Proč se mzdy v 10 ze 14 krajů pohybují pod průměrem? 
  • Jsou v centru vždy výrazně vyšší mzdy? Je normální, že se dynamicky rozvíjí jedno centrum, zatímco periferie upadá?


Suma sumárum:

Ve státech s fungujícím spolkovým uspořádáním (Německo, Rakousko) nebo kantonálním uspořádáním (Švýcarsko) se průměrné mzdy v jednotlivých zemích nebo kantonech odchylují vůči celostátnímu průměru v úzkém pásmu přibližně jen +/- 10 procent.
Praha však zbytku České republiky utekla a její průměrná mzda je o neuvěřitelných 35% vyšší než je průměr v celé ČR . Je tento vývoj žádoucí?