Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

VIII. sjezd politické strany Moravané

V sobotu 11. března 2017 (prezence od 8:30) se v Restauraci a penzionu U Koníčka v Prostějově (ul. Nerudova 2) uskuteční VIII. sjezd politické strany Moravané.

Po dvou letech sjezd jako nejvyšší orgán strany vybere nové vedení Moravanů a rozhodne o změnách v dlouhodobém programu i stanovách strany. Zároveň naznačí, jak bude strana postupovat v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Návrh programu:

09:00 Zahájení sjezdu – organizační pokyny, zpráva o počtu přítomných delegátů
09:15 Schválení programu, řídícího, zapisovatele, mandátové, návrhové a volební komise, jednacího a volebního řádu sjezdu
09:30 Zdravice hostů
10:00 Přestávka

10:15 Zpráva předsedy strany
10:30 Zpráva místopředsedy strany
10:45 Zprávy členů předsednictva
11:00 Zpráva předsedy revizní komise
10:15 Rozprava k předneseným zprávám
10:45 Přestávka
11:00 Představení návrhů na změny v dlouhodobém programu strany
11:15 Projednávání a schválení úprav v programu strany
12:30 Představení návrhů na změny ve stanovách
12:45 Projednávání a schválení úprav ve stanovách
13:00 Konečný termín k předložení písemné kandidatury do volených orgánů strany
13:00 Oběd

14:00 Zpráva mandátové komise, zpráva volební komise
14:15 Představení kandidátů na předsedu strany, rozprava delegátů s kandidáty
14:45 Volba předsedy strany
15:00 Sčítání hlasů, přestávka, oznámení výsledků volby předsedy strany
15:15 Představení kandidátů na místopředsedu strany, rozprava delegátů s kandidáty
15:45 Volba místopředsedy strany
16:00: Sčítání hlasů, přestávka, oznámení výsledků volby místopředsedy strany
16:15 Představení kandidátů na členy předsednictva, rozprava delegátů s kandidáty
17:00 Volba členů předsednictva
17:15 Sčítání hlasů, přestávka, oznámení výsledků volby členů předsednictva
17:30 Představení kandidátů na členy Zemské revizní a smírčí komise, rozprava delegátů s kandidáty
18:00 Volba členů zemské revizní a smírčí komise
18:15 Sčítání hlasů, přestávka. Oznámení výsledků volby členů revizní komise
18:30 Volba předsedy revizní komise členy revizní komise. Oznámení výsledků volby sjezdu
18:45 Závěrečné slovo předsedy strany

19:00 Ukončení sjezdu/ tisková konference
19:15 Večerní program (neformální)