Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Zemřela Alena Ovčačíková

PhDr. Alena Ovčačíková (2. 5. 1956 Olomouc - 24. 5. 2017 Olomouc) byla moravská spisovatelka a politička moravské národnosti, od roku 1990 byla poslankyní Sněmovny národů Federálního shromáždění za Hnutí samosprávné demokracie – Společnosti pro Moravu a Slezsko, později členka promoravských politických stran a organizací.

Narodila se a žila v Olomouci. Vystudovala historii na FF Univerzity Palakého v Olomouci. Měla tři děti. Do roku 1989 pracovala jako odborná pracovnice ve Státní vědecké knihovně v Olomouci.

Ve volbách roku 1990 byla zvolena za Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko do Sněmovny národů (volební obvod Severomoravský kraj). HSD-SMS na jaře 1991 prošlo rozkolem, po němž se poslanecký klub rozpadl na dvě samostatné skupiny. Alena Ovčačíková proto v květnu 1991 přestoupila do klubu Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko 2. Ve Federálním shromáždění setrvala do voleb roku 1992. Byla předsedkyní sociálního výboru Sněmovny národů a předsedkyní poslaneckého klubu.

Před prvním sčítáním lidu v roce 1991 se jako poslankyně FS výrazným způsobem podílela svým vystoupením v tehdejší Československé televizi na informování moravské veřejnosti o možnosti přihlásit se při sčítání lidu k moravské národnosti, která na sčítacím tiskopise nebyla předepsána.

Po rozpadu HSD-SMS se stala členkou Hnutí samosprávné Moravy a Slezska, kde působila i jako místopředsedkyně hnutí. V roce 2005 se  HSMS sloučilo s Moravskou demokratickou stranou do strany Moravané, kde svoje politické aktivity v roce 2010 ukončila.

Spolu s Josefem Peclem byla iniciátorkou vzniku Moravského a Slezského informačního centra. Byla členkou Moravského národního kongresu ve kterém v letech 1995 – 2013 vykonávala funkci prezidentky. V posledních letech působila jako předsedkyně historického spolku Durancia.

Ve funkci prezidentky MNK se spolu s tehdejším předsedou strany Moravané Jiřím Novotným zasadila´při jednání s předsedou Českého statistického úřadu, aby ve sčítání lidu v roce 2011 byl evidován samostatný kód pro moravskou mateřskou řeč, která v předcházejících dvou sčítáních byla automaticky zařazována do mateřské řeči české.

Poslední rozloučení s Moravankou paní Alenou Ovčačíkovou se uskuteční v pondělí 29. 5. 2017 v olomouckém krematoriu. Čest její památce.

Pavel Dohnal, čestný předseda politické strany Moravané


PhDr. Alena Ovčačíková (1956-2017)