Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Předsednictvo strany Moravané odstoupilo

V sobotu 24. června 2017 se uskutečnil 68. zemský sněm strany Moravané v Dačicích. V průběhu zemského sněmu odstoupili všichni členové předsednictva strany. Důvodem odstoupení byl principiálně rozdílný názor předsednictva strany  a výrazné většiny ostatních delegátů zemského sněmu na způsob účasti strany Moravané ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční na podzim tohoto roku. Delegáti zemského sněmu vzali rezignaci předsednictva strany na vědomí, poděkovali všem členům předsednictva za odvedenou práci ve prospěch strany i samotné Moravy a vyjádřili naději, že i nadále budou ve stranické činnosti pokračovat.

Dále delegáti rozhodli o konání mimořádného sjezdu strany, který se uskuteční 28.října 2017 ve Vracově, na kterém bude zvoleno nové předsednictvo strany. Do konání sjezdu strany delegáti sněmu zvolili dočasné vedení strany  v čele s čestným předsedou strany Pavlem Dohnalem. Dalšími členy byli zvoleni Martin Pekáček, Jiří Kolářský a Aleš Sekanina