PROGRAMOVÝ CÍL STRANY

Na základě práva na sebeurčení moravského národa, ke kterému se hlásí statisíce občanů České republiky,
usiluje strana Moravané o přeměnu unitární České republiky na federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Moravanů, na Českou a Moravskou Federativní Republiku.

   

Předsednictvo strany Moravané odstoupilo

V sobotu 24. června 2017 se uskutečnil 68. zemský sněm strany Moravané v Dačicích. V průběhu zemského sněmu odstoupili všichni členové předsednictva strany. Důvodem odstoupení byl principiálně rozdílný názor předsednictva strany  a výrazné většiny ostatních delegátů zemského sněmu na způsob účasti strany Moravané ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční na podzim tohoto roku. Delegáti zemského sněmu vzali rezignaci předsednictva strany na vědomí, poděkovali všem členům předsednictva za odvedenou práci ve prospěch strany i samotné Moravy a vyjádřili naději, že i nadále budou ve stranické činnosti pokračovat.

Dále delegáti rozhodli o konání mimořádného sjezdu strany, který se uskuteční 28.října 2017 ve Vracově, na kterém bude zvoleno nové předsednictvo strany. Do konání sjezdu strany delegáti sněmu zvolili dočasné vedení strany  v čele s čestným předsedou strany Pavlem Dohnalem. Dalšími členy byli zvoleni Martin Pekáček, Jiří Kolářský a Aleš Sekanina