Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Odpovědi Pavla Dohnala na otázky EuroZpravy.cz

1 - Co si má běžný občan představit pod pojmem Moravané? Neznalý pozorovatel se může domnívat, že Vám jde o odtržení Moravy od Čech
 
Ten, kterému se vybaví pod pojmem Moravané skupina lidí, usilující o odtržení Moravy od Čech, není neznalý pozorovatel, ale český šovinista. Drtivá většina občanů České republiky si pod pojmem Moravané představí své spoluobčany, kteří žijí na Moravě. Ti, kteří se zajímají o politiku si pod tímto pojmem představí politickou stranu Moravané. Pokud se o politiku opravdu zajímají, tak dobře ví, že strana Moravané NIKDY ve svém programu neměla odtržení Moravy od Čech.

2 - Jak s odstupem hodnotíte nový název pro Česko - Czechia, ujal se, akceptovali jste ho jakožto politický subjekt?
 
Název pro Česko - Czechia naprosto akceptujeme  a nemáme nic proti tomu, aby se takto nazývala část České republiky, kterou jsme doposud nazývali Čechy. Při označení dalších částí České republiky zůstáváme u tradičních názvů Morava - Moravia a Slezsko - Silesia, tak jak jsou pojmenovány v preambuli Ústavy České republiky.

3 - Jednou z Vašich priorit je znovuobnovení zemského principu.
 
 A) jaké v tom spatřujete výhody?
Předpokladem návratu k zemskému (spolkovému) územně správnímu uspořádaní České republiky je opětovné oddělení státní správy od samosprávy, obdobně jako tomu je v Německu či Rakousku. Její nesmyslné spojení do tzv. veřejné správy při zavedení krajského zřízení, umožňuje korupci a podvody při rozdělování a přerozdělování veřejných financí a někdy až neúnosné zatěžování obcí a měst výkonem státní správy. Návrat k zemskému územně správnímu uspořádání povede k návratu  dvoustupňového výkonu státní správy - stát a okresní úřady a dvoustupňového výkonu samosprávy na úrovní měst - obcí a spolkových zemí. Obnovením zemského územně správního uspořádání dojde k ukončení současného finančně nákladného a administrativně náročného a nepřehledného výkonu veřejné správy na  7 stupních: obec, pověřená obec II stupně, pověřená obec III stupně, okres, kraj, NUTS, stát.
 
 B) máte nějakou představu, jaké náklady by byly na takovouto územně-administrativní změnu potřeba?
Změna současného krajského územně správního uspořádání nepředpokládá žádné náklady, ale naopak úspory v řádu miliard. Jedná se především o výraznou úsporu mzdových nákladů - úsporou administrativních pracovníků  a provozních nákladů - náklady vznikající činností uspořených administrativních pracovníků
 
 C) co by se stalo se systémem krajů a krajských úřadů?
14 krajských zastupitelstev by bylo nahrazeno 3 až 4 zemskými - spolkovými zastupitelstvy s počtem zastupitelů stejným, jako v nejlidnatějších krajích. Krajské úřady by byly zachovány pravděpodobně jen v největší ze spolkových zemí České republiky a to v Čechách. Tyto krajské úřady by byly odvolacím orgánem k rozhodnutí státní správy na úrovni okresů.
 
D) Jak se k otázce staví Slezané - fungovali by v rámci Moravy? Přistoupili by na to?
Za posledních 20 let jsem od žádné oficiální slezské politické či občanské iniciativy nezaznamenal žádnou reakci na současné krajské, nebo na alternativní zemské územně správní uspořádání. Obyvatelé slezské části České republiky by přece  "nefungovali" v rámci Moravy, ale v rámci své spolkové Slezské, nebo Moravskoslezské země.

4 - Mnozí politici chápou pojem nacionalismus v pejorativním významu, co nacionalismus znamená pro vás?
 
Pro nás znamená nacionalismus přesně to, co znamenat má, vlastenectví nebo patriotismus. Ti, kdo zaměňují nacionalismus za šovinismus nejsou politici, ale hlupkaví neználci. 

5 - Půjdete do voleb 2017? Nebo vaši lidé budou kandidovat v rámci jiných stran? A kolik voličů dokážete přitáhnout?
 
Rozhodnutím 68. zemského sněmu strany Moravané, který se uskutečnil v červnu v moravských Dačicích naše strana v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebude kandidovat samostatně, ani v koalici. V současné době jednáme o podpoře jednoho z politických subjektů, jehož poslanci s velmi vysokou pravděpodobností zasednou v poslaneckých lavicích. Naše podpora se soustředí především na účast našich členů na kandidátkách tohoto subjektu v moravských krajích. Za naši podporu získáváme závazek budoucích poslanců tohoto subjektu iniciovat zákony, které povedou k legislativnímu uznání moravské národnosti a obnově zemského - spolkového územně správního uspořádání České republiky
Kromě stálého voličského jádra, které představuje přibližně deset tisíc voličů, předpokládáme, že šance prosadit obnovu identity Moravy prostřednictvím úspěšného polického subjektu s celorepublikovou působností přivede k volbám další desetitisíce moravských voličů, kteří by k volbám pravděpodobně nešli.

6 - Někteří by si mohlo myslet, že cítíte zášť vůči Čechům a Praze, je tomu tak? Co pro vás znamenají Češi (myšleno obyvatelé části Čech)?
 
Nevidím jediný důvod, proč by členové strany Moravané měli cítit nějakou zášť vůči Čechům, nebo městu Praze. My máme zásadní výhrady k představitelům dosavadních parlamentních stran a je úplně jedno, jestli pochází z Čech, Moravy, nebo ze Slezska. Těmi základními výhradami jsou především odmítání legislativního uznání moravské národnosti, ke které se hlásí statisíce občanů České republiky a odmítání obnovy zemského - spolkového územně správního uspořádání České republiky a tím obnovení po staletí trvající přirozené zemské identity obyvatel Čech , Moravy a Slezska

7 - Snažíte se za své plány někde lobbovat? Spolupracujete například s nějakými zahraničními autonomistickými hnutími?
 
Strana Moravané je členem evropské politické strany Europen Free Alliance, která hájí v Evropském parlamentu zájmy nestátních národů, nicméně její podpora je pouze formou prohlášení a proklamací. V případě nás Moravanů platí stoprocentně výrok Marka Twaina: " Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene."
 
 
 Odpovědi čestného předsedy strany Pavla Dohnala byly použity v článku:
Moravský patriotismus stále žije. Moravané chtějí spolkové země

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/193941-moravsky-patriotismus-stale-zije-kdo-ho-reprezentuje/
 Moravský patriotismus stále žije. Moravané chtějí spolkové země na http://domaci.eurozpravy.cz/politika/193941-moravsky-patriotismus-stale-zije-kdo-ho-reprezentuje/