Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

II. zasedání prozatímního předsednictva strany

Ve čtvrtek 24.srpna 2017 se na Motorestu Rohlenka uskutečnilo II zasedání prozatímního předsednictva strany, kterého se zúčastnili všichni jeho členové - Pavel Dohnal, Martin Pekáček, Aleš Sekanina a Jiří Kolářský.
 
V prvé části byly řešeny organizační záležitosti strany, především plnění úkolů z minulého jednání, příprava zemského sněmu strany v Kojetíně, informace zemské revizní a smírčí komise o šetření iniciativy některých členů strany, směřující k založení nového politického subjektu, finanční situace strany, účast zástupců strany při jednání Moravského kulatého stolu, náprava nedostatků vyplývající z nedodržení nového zákona o politických stranách a další.
 
V druhé části jednání prozatímní předsednictvo schválilo Dohodu o spolupráci ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, mezi stranou Moravané a hnutím Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura, podepsanou 15.7.2017 Pavlem Dohnalem a Tomiem Okamurou a doporučilo ji ke schválení delegátům Zemského sněmu strany Moravané, který se uskuteční 9. září 2017 v Kojetíně. Současně projednalo organizační zajištění delegování členů a sympatizantů strany do okrskových volebních komisí ve smyslu této Dohody.