Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Nabídka delegování do volebních komisí

Na základě čl. 2 Dohody o spolupráci ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mezi stranou Moravané a hnutím Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura může strana Moravané delegovat své členy a sympatizanty do okrskových volebních komisí za hnutí SPD. Po vzájemné konzultaci obě strany dohodly následující postup.

1. Zájemce o účast ve volební komisí přímo, nebo prostřednictvím členů strany Moravané, zašle do neděle 17. září 2017 na mail BernardFranta@seznam.cz, nebo prostřednictvím sms na tel.: 774800663 pověřenému členu strany Moravané panu Bernardu Frantovi následující údaje:
- jméno a příjmení
- adresa místa trvalého bydliště
- datum narození
- číslo a místo okrsku volební komise, do které chce být delegován
- kontakt na sebe - číslo telefonu, případně mail 2. Pan Bernard Franta pošle tyto údaje prostřednictvím mailu pověřenému členu hnutí SPD v příslušném kraji.
 3. V případě, že požadovaný okrsek bude již obsazen, bude zájemce panem Frantou, nebo přímo pověřeným členem SPD kontaktován a bude mu nabídnut náhradní okrsek.
 4. Zmocněnec SPD zašle údaje o všech delegátech do okrskových komisí prostřednictvím datové schránky na jednotlivé obecní úřady.
 5. Organizační záležitosti v konkrétní okrskové volební komisi bude se zájemcem projednávat už pověřený pracovník příslušné obce.
 
Členem okrskové volební komise může být státní občan ČR
a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
b) u něhož nenastala překážka volebního práva podle §2a
c) který není kandidátem pro volby do Parlamentu ČR
 
Za výkon funkce v okrskové volební komisi náleží
- členovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 300,- Kč
- zapisovateli okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 500,- Kč
- předsedovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 600,- Kč