Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Zemřel Boleslav Bárta kvůli rozdělení Československa?

Je s podivem, když dlouhá desetiletí o všech zásadních záležitostech v Evropě rozhodují světové mocnosti, že se několik českých a slovenských politiků dohodlo o rozdělení Československa, i přes nesouhlas drtivé většiny československých občanů. Nestál za rozdělením Československa přece jen zájem těchto mocností zlikvidovat v mnoha směrech nejvyspělejší stát bývalého sovětského bloku? Nestál v cestě tomuto záměru (kromě jiných) také charismatický Boleslav Bárta a jeho ve volbách úspěšné Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost za Moravu a Slezsko se svým modelem trojfederace Čech, Moravy se Slezskem a Slovenska?