Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Ve Vracově se uskuteční sjezd strany Moravané

V dopolední části sjezdu, kromě projednání procedurálních záležitostí, přednese zprávu o situaci ve straně od VIII sjezdu strany čestný předseda strany Pavel Dohnal a svou zprávu přednese také předseda zemské revizní a smírčí komise Jan Smital. Po rozpravě k oběma zprávám budou projednávány a schvalovány úpravy stanov.

V odpolední části proběhne představení kandidátů, rozprava a následná volba předsedy, místopředsedy, členů předsednictva strany a členů zemské a revizní komise strany. V závěru sjezdu proběhne diskuse zaměřená na angažovanost strany Moravané v podzimních parlamentních volbách a na otázky budoucího směřování strany.