Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Výzva voličům k vyřízení voličských průkazů

V podzimních volbách do PSP ČR podporuje strana Moravané hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Důvodem této podpory je skutečnost, že hnutí SPD je po 25 letech prvním politickým subjektem s šancí se dostat do poslanecké sněmovny, které se písemně zavázalo prosazovat obnovu zemského zřízení na území Čech, Moravy a Slezska a zasadit se o legislativní uznání moravské národnosti. Podpora ze strany Moravané, je kromě jiného, vyjádřena kandidaturou členů strany na kandidátkách hnutí SPD v krajích Jihomoravském, Zlínském Moravskoslezském a Pardubickém.

Vzhledem k tomu, že strana Moravané má své voliče i v krajích, ve kterých členové strany na kandidátkách hnutí SPD nejsou například v Olomouckém kraji,v Kraji Vysočina, v Praze a pod. vyzýváme tyto své voliče, stejně jako voliče, kteří v době voleb nebudou v místě svého bydliště, k vyřízení voličských průkazů. Zakroužkováním kteréhokoliv kandidáta strany Moravané na kterékoliv kandidátce hnutí SPD vyjádříte podporu přijetí promoravských zákonů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Každý promoravský hlas je důležitý.

O voličské  průkazy mohou občané žádat už ode dne vyhlášení termínu voleb, takže od 2. května tohoto roku. Komunikovat přitom musí s obecním úřadem v místě jejich trvalého bydliště. O průkaz lze požádat osobně, dopisem, či elektronicky.

V případně osobní žádosti musí volič přijít na úřad nejpozději do 18. října do 16. hodiny. Není nutné předem vyplňovat žádný formulář, úředník žádost poznamená a tím je dostatečně zaevidovaná.
Voliči mohou žádat o vydání průkazu také písemně. V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče. Dokument nemá ustálenou formu, mělo by se v něm ale objevit jméno, datum narození, trvalá adresa voliče a případně telefonický nebo emailový kontakt. Volič by měl zároveň uvést, jak si vydaný průkaz vyzvedne. Buď může na úřad přijít osobně, nechat si doklad zaslat poštou (v tom případě uvést adresu, kam chce doklad zaslat), nebo převzetím pověřit někoho, komu udělí plnou moc, ovšem i tentokrát se svým úředně ověřeným podpisem. Písemná žádost musí na obecní úřad dorazit nejpozději do 13. října. O průkaz je možné žádat také prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad začne průkazy vydávat a rozesílat nejdříve 5. října.

V den voleb může držitel průkazu přijít k urně do jakéhokoli volebního okrsku. Zde komisi odevzdá voličský průkaz a prokáže svoji totožnost a české občanství pomocí pasu, nebo občanského průkazu. Samotný voličský průkaz bez osobních dokladů využít nelze.