Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Poučí se Moravané z katalánského referenda?

V dnešních dnech není snad Moravanky a Moravana, kteří by neshlíželi se sympatiemi a respektem ke katalánskému lidu. Sympatie směřují především ke snaze Katalánců prosadit své právo na sebeurčení a v referendu rozhodnout o budoucnosti své země. Bylo to obdivuhodné úsilí statisíců Katalánců hlasovat v referendu i přesto, že jim v tom brutálním způsobem bránily desetitisíce příslušníků policie, vyslaných centrální španělskou vládou.
 
Pro nás Moravany je důležité si při této příležitostii uvědomit některé podstatné skutečnosti.
  • Ve věci budoucnosti Katalánska je drtivá většina Katalánců jednotná. Není vůbec rozdíl mezi mladými nebo starými, mezi obyvateli velkých měst nebo vesnic, mezi dělníky nebo intelektuály, mezi voliči pravicových nebo levicových stran.
  • Centrální španělská vláda bránila všemi dostupnými prostředky svobodnému projevu svého lidu rozhodnut o svém regionu v lidovém hlasování.
  • Žádný z představitelů Evropské unie nepodpořil úsilí katalánského lidu rozhodnout si o své budoucnosti např. s odkazem na základní motto EU "jednotná v rozmanitosti", nebo s odůvodněním prvního kroku k Evropě regionů.
  • Většina představitelů parlamentních stran v České republice sice na jedné straně odsoudila brutální násilí španělské policie, kterým se snažilo zabránit katalánskému referendu, ale na straně druhé konstatovala, že je to vnitřní záležitost Španělska.
  •  Prezident České Republiky sice konstatoval, že referendum v Katalánsku ukázalo začínající regionalizaci Evropy, ale svou úpornou snahou o prosazení jednoslovného názvu pro Českou republiku, spolu s většinou představitelů vládních stran dává jasně najevo, že v případě vzniku regionálně federalizované Evropy, je v ní místo pouze pro unitární Czechii.
Jaké poučení bychom si tedy my Moravané mohli vzít z této situace především při vědomí toho, že nás čeká ještě dlouhá cesta k tomu, abychom dosáhli svého cíle a dostali Moravu na současnou úroveň autonomie  Katalánska?
 
Žádné občanské promoravské aktivity nám samy o sobě nepomohou, i když jsou velmi důležité pro moravskou osvětu a šíření moravského povědomí. Nepomohou nám ani petice, ani interpelace, směřované k představitelům pražských politických stran, nebo k orgánům Evropské Unie, nebo Rady Evropy. Nepomůže nám ani čekání na nějakou reformu Evropské Unie, která by dala možnost volby lidem v historických evropských regionech jestli má, nebo nemá být jejich země součásti nějaké Evropy regionů. A už vůbec nám nepomůže diskuse na internetu a sociálních sítích na téma, kdo je dobrý a kdo špatný Moravan.
 
Současný neutěšený stav Moravy můžeme změnit jen v případě, když se budeme podílet na celostátní polické moci a budeme mít možnost navrhovat zákony, které situaci Moravy změní. Ta šance tady je, malá, ale po více jak dvaceti letech, alespoň nějaká. Je jen na nás Moravanech, jestli upřednostníme před šancí pro Moravu ideologické hledisko, nebo stejně jako Katalánci se budeme snažit všichni společně této šance využít.
 
Předseda hnutí Tomio Okamura se písemně zavázal, že za podporu strany Moravané ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude hnutí Svoboda a přímá demokracie v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a v případě účasti ve Vládě České republiky prosazovat dva základní programové cíle strany Moravané:
  • legislativní uznání moravské národnosti, ke které se při sčítání lidu pravidelně hlásí statisíce občanů České republiky
  • přijetí takových zákonů, které obnoví zemské (spolkové) územně správní uspořádání na území České republiky, které bylo po více jak osmi stech letech protiprávně zrušeno komunistickým režimem v roce 1949 a které bylo nahrazeno i v současnosti platným krajským uspořádáním
O tom, že hnutí SPD v podzimních volbách uspěje a dostane se do PSP ČR dnes už málokdo pochybuje. Pochybnosti tom, že by svůj závazek SPD nesplnilo, je možné eliminovat preferenční hlasy pro kandidáty strany Moravané na kandidátkách SPD především ve Zlínském a Jihomoravském kraji, kde mají největší šanci uspět. Podpořit tento záměr mohou i Moravané z ostatních krajů, pokud si vyřídí voličský průkaz a přijedou volit do jednoho z těchto dvou krajů.
 
Mnohokrát jsme si při různých setkání říkali, že musíme být připraveni na šanci, která by mohla vést k obnově moravské samosprávy. Možná je to právě tato šance.
 
Doslova a do písmene platí v tomto případě slova Marka Twaina: "Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene."
 
Pavel Dohnal
předseda strany Moravané