Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

V Přerově se uskuteční 70. zemský sněm strany

70. Zemský sněm strany Moravané, Přerov
 
Datum:                         11.listopadu 2017
Místo konání:                Přerov, Pivnice Mlýn, Za mlýnem 602/2
                                     Od přerovského vlakového nádraží směrem na Olomouc, za mostem Legií přes Bečvu doprava a po Nábřeží E. Beneše asi 700 m k Pivnici Mlýn                     
Čas jednání:                 9:00 -15:00 hod.
 
Návrh programu:
 
09:00     Registrace delegátů
09:30     Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, volba předsedajícího, volba volební komise, zapisovatele a ověřovatele usnesení a sčitatele a schválení programu
10:00     Zpráva předsedy strany o činnosti předsednictva od IX. sjezdu strany ve Vracově a o výsledcích a spolupráci strany s hnutím SPD ve sněmovních volbách
10.30     Diskuse k přednesené zprávě
11:00     Hlasování o pokračování Pavla Dohnala ve funkci předsedy strany v návaznosti na jím prosazovanou spolupráci s hnutím SPD ve sněmovních volbách (na jeho žádost)
11:30     Projednání návrhu novely "zákona o národnostních menšinách" a důvodové zprávy k tomuto návrhu, kterou by byla moravská národnost zrovnoprávněna s českou národností. Návrh bude na      základě dohody s hnutím SPD předložen k projednání parlamentnímu klubu SPD a jeho prostřednictvím předložen ke schválení do poslanecké sněmovny

12:00     Přestávka na oběd

12:30     Volba předsedů Rad kraje
13:00     Příprava rozpočtu na rok 2018 - výše členských příspěvků na rok 2018, pronájem sekretariátu, příspěvek EFA, Moravské noviny,
13:30     Komunální a senátní volby 2018
14.00     Diskuse k případné podpoře některého z kandidátů v lednových prezidentských volbách
14.30     Různé a diskuze
15:00     Ukončení jednání