Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Zemského sněmu strany se účastnil poslanec HolíkV sobotu 11. listopadu 2017 se v Přerově uskutečnil 70. Zemský sněm strany Moravané. V úvodu zemského sněmu přednesl předseda strany Pavel Dohnal zprávu o činnosti předsednictva od  IX. sjezdu strany ve Vracově a o výsledcích a spolupráci s hnutím SPD ve sněmovních volbách. Po vystoupení předsedy strany delegáti zemského sněmu vyjádřili hlasováním důvěru Pavlu Dohnalovi a souhlasili se setrváním jeho osoby ve funkci předsedy strany.
 
Další části jednání se zúčastnil poslanec Parlamentu České republiky a člen předsednictva hnutí SPD Ing. Jaroslav Holík. Ve svém vystoupení poděkoval členům , sympatizantům a voličům strany Moravané za podporu hnutí SPD ve volbách do poslanecké sněmovny. Zdůraznil, že si je hnutí SPD vědomo svého závazku prosazovat v parlamentu zákonné zrovnoprávnění moravské národnosti s českou, stejně jako zákony, které povedou k obnově zemského zřízení v České republice. Následně předseda strany Pavel Dohnal okomentoval návrh novely zákona "o národnostních menšinách" a  včetně důvodové zprávy předal návrh novely panu poslanci Holíkovi k projednání v poslaneckém klubu hnutí SPD a následně v poslanecké sněmovně.
 
Delegáti zemského sněmu dále projednali postup při volbě předsedů Krajských rad, schválili rozpočet na rok 2018 a  návrhy na následné úpravy na příjmové i výdajové stránce v průběhu příštího roku a především organizační přípravu strany na komunální volby v roce 2018. V závěru sněmu se delegáti symbolicky připojili k výzvě za propuštění vězněných představitelů katalánské vlády.