Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Italská vláda uznala Terst opět jako svobodné území

Město Terst bylo od 14. století svobodným městem a tento status si v rámci habsburské monarchie udrželo od roku 1918, kdy bylo násilím anektováno k Itálii. Tato anexe byla spjata s vyháněním chorvatsky a slovinsky hovořícího obyvatelstva. Po druhé světové válce bylo Spojenci prohlášeno za součást tzv. Svobodné území Terst. Samotné město bylo od té chvíle spravováno Brity a Američany. V roce 1954 správu města převzal italský stát, který si začal nárokovat také suverenitu nad terstským územím, ačkoli s tím městská samospráva nesouhlasila a ačkoli to odporovalo mezinárodním smlouvám. Italská vláda nad městem vedla ke značnému hospodářskému úpadku a jen mezi roky 1954 – 1961 se odtud vystěhovalo 20 tisíc obyvatel.  

Díky dlouhodobému úsilí našich spojenců z organizace Trieste Libera/ Svoboda Terstu byla italská vláda v dekretu z 13. července 2017, který vydalo ministerstvo infrastruktury a dopravy spolu s ministerstvem hospodářství a financí, nucena uznat, že pouze provizorně spravuje území Terstu pod speciálním svěřeneckým mandátem vlád USA a Velké Británie jakožto správců OSN. Jinými slovy, italská vláda uznala, že Terst není územím italského státu.

V dobách své největší slávy, kdy byl Terst sedmým největším přístavem světa, byl také hlavním námořním přístavem pro Moravu, když zde pracovalo mnoho význačných Moravanů, jako byl námořník a objevitel souostroví Země Františka Josefa Eduard von Orel z Nového Jičína nebo vynálezce hydrodynamického tvaru lodí Fritz Maier ze Znojma.

Naši předkové postavili technicky velmi pokrokovou železnici Südbahn z Terstu do Vídně, která byla hlavní trasou pro dovoz zboží ze Středomoří na Moravu. Po roce 1918 však byly přirozené vazby zpřetrhány a dnes je většina zámořského zboží na Moravu dovážena po dálnicích ze severomořských přístavů, ačkoli to ve srovnání s dopravou přes Terst znamená prodloužení plavby ze Suezu o 2200 námořních mil a pozemní cesty o 600 kilometrů. Důsledky může vidět každý, kdo je nucen cestovat po D1.

Blahopřejeme hnutí Svoboda Terstu a doufáme, že spravedlnosti se dočkají i ostatní anektovaná území na evropském kontinentu.