Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Odpověď kandidáta Vratislava Kulhánka

Jako další z devíti kandidátů na prezidenta republiky nám odpověděl na dotazy, které se týkají moravské problematiky, Vratislav Kulhánek.

Podpořil byste zákony, které by současné krajské územně správní uspořádání se 14 kraji, obdobnými, které zavedl komunistický režim v roce 1949, transformovaly na spolkové uspořádání např. 4 spolkových zemí Čech, Moravy, Slezska a Metropolitní země Praha, nebo které by alespoň takto redukovaly počet současných krajů?
Nemyslím si, že by bylo nutné měnit současné uspořádání. Myslím, že samospráva územních celků by neměla směřovat k redukci a koncentraci do větších celků. Také soutěž mezi jednotlivými kraji, kterou vnímám ve všech sledovaných aspektech jako zdravou a prospěšnou pro obyvatele, je dobrým ukazatelem úspěšnosti jednotlivých hejtmanů, respektive primátorky.

Podpořil byste novelu Zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve které by byla moravská národnost zrovnoprávněna s národností českou?
Vždy jsem se cítil jako občan země, kterou celkově nazývám vlastí. Zažil jsem její dělení na Českou a Slovenskou republikou a necítil jsem při tom žádnou radost. Pokud jsme nastoupili cestu společné Evropy, pak by nebylo, myslím, příliš šťastné věnovat svůj čas dalšímu dělení. Je věcí každého občana, jak se cítí v místě, které si pro život zvolil. Nemám žádné informace, že by v souvislosti s vaším tématem nastoleném v otázce docházelo k nějaké diskriminaci či nepřirozenému dělení společnosti. A jsem přesvědčen, že úkoly, které nás čekají, musí být společné, bez ohledu na to, zda se týkají Moravy nebo Čech.