Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Odpovědi prezidentského kandidáta Pavla Fischera

1) Podpořil byste zákony, které by současné krajské územně správní uspořádání se 14 kraji, obdobnými, které zavedl komunistický režim v roce 1949, transformovaly na spolkové uspořádání např. 4 spolkových zemí Čech, Moravy, Slezska a Metropolitní země Praha , nebo které by alespoň takto redukovaly počet současných krajů?
 "Morava pro mě vždycky byla velká. Dokonce bych doporučoval, abychom vedle nesmyslných názvů jako Czechia přemýšleli o tom, jak vrátit Moravu do názvu naší republiky. Administrativní uspořádání země je však věc natolik komplikovaná, že bych místo rychlých deklarací uvítal spíše vyhodnocení toho, jak současné zřízení funguje, a teprve potom bych navrhoval nějaké změny."

2) Podpořil byste novelu Zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve které by byla moravská národnost zrovnoprávněna s národností českou?
"Vaše otázka přináší tématiku, o které jsem nikdy nepřemýšlel. V minulosti jsem se opakovaně účastnil zasedání rady vlády pro národnostní menšiny a chybí mi dostatečná představivost pro to, abych se s vaší iniciativou na první pohled ztotožnil. Nicméně se s Vámi rád sejdu, abych se o Vaší iniciativě dozvěděl více."