Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Strana Moravané nabízí společné jednání MZH

Adresát: přípravný výbor Moravského zemského hnutí
Jiří Albrecht, Dačice, Ondřej Hýsek, Brno, Jiří Pelka, Staré Město u Uh. Hradiště, Jaroslav Stohl, Kuřim
 
Vážení,
 
na včerejším zasedání předsednictvo strany Moravané projednalo informaci o zveřejnění  Prohlášení přípravného výboru Moravského zemského hnutí ze dne 17. listopadu 2017. Z prohlášení vyplývá, že hlavní programový cíl vámi připravovaného politického subjektu, směřující k obnově samosprávné Moravy, je totožný s hlavním programovým cílem strany Moravané, o který strana usiluje již desítky let.
Především z tohoto důvodu jsem byl předsednictvem strany pověřen, abych vám, členům přípravného výboru Moravského zemského hnutí, nabídl společné jednání, na kterém bychom se pokusili najít řešení, směřující k opětovné společné práci pro obnovu Moravy v rámci jednoho politického subjektu.
 
S přáním všeho dobrého vám i Moravě
 
Ing. Pavel Dohnal
předseda strany Moravané