PROGRAMOVÝ CÍL STRANY

Na základě práva na sebeurčení moravského národa, ke kterému se hlásí statisíce občanů České republiky,
usiluje strana Moravané o přeměnu unitární České republiky na federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Moravanů, na Českou a Moravskou Federativní Republiku.

   

Druhé kolo prezidentských voleb v České republice

Na členy strany Moravané se v poslední době obrací desítky sympatizantů s dotazem, kterého z kandidátů na prezidenta republiky bude strana podporovat.

Vzhledem k tomu, že současný prezident Miloš Zeman na naše otázky, které se týkaly moravské problematiky, doposud neodpověděl a jeho dosavadní působení nelze označit za promoravské (prosazovaní krajského zřízení, označování moravských patriotů moravisty, snaha zavést označení Czechia pro území Čech, Moravy a části Slezska a pod.) nemůže jej strana Moravané z moravského pohledu podporovat v kandidatuře.

Stejně tak z moravského pohledu nemůže ve volbě podporovat Jiřího Drahoše, který např. ve své odpovědi na naše otázky uvedl: "... ač pocházím ze Slezska, nejsem žádným plamenným zastáncem obnovení zemského zřízení v jeho původní podobě...Z hlediska určité vyváženosti územní správy mi přeci jen připadají jako přirozené kraje současné než poněkud uměle vytvářené kraje typu "severočeský", "severomoravský" či "východočeský".... Ohledně národnosti moravské: rozhodně jsem dalek toho, abych komukoli upíral možnost se hlásit k takto vymezené skupině obyvatel ČR, přeci jen však myslím, že naše země má řadu naléhavějších témat k řešení..." a  při osobních dotazech na obnovu zemského zřízení odpovídá vyhýbavě.

Záleží tedy na našich členech a sympatizantech, které kriterium z mnoha jiných při volbě prezidenta upřednostní. Na závěr přece jen jedno doporučení dáváme. Přijďte volit.