PROGRAMOVÝ CÍL STRANY

Na základě práva na sebeurčení moravského národa, ke kterému se hlásí statisíce občanů České republiky,
usiluje strana Moravané o přeměnu unitární České republiky na federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Moravanů, na Českou a Moravskou Federativní Republiku.

   

Moravané schválili podobu novely zákona o VÚSC

Na zasedání 71. Zemského sněmu strany Moravané, který se uskutečnil v sobotu 27. ledna 2018 v Paláci Morava v Brně delegáti sněmu schválili návrh strany Moravané na novelu Ústavního zákona ze dne 3. prosince 1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zákona č. 135/2011 Sb. a 176/2011 Sb., jako základu k obnově zemského zřízení v ČR.

Podstatou návrhu novely ústavního zákona je:
  • změna počtu VÚSC ze čtrnácti na čtyři při respektování hranic okresů, tak jak jsou uvedeny v zákoně
  • změna v čl. 99 Ústavy ČR, ve kterém se mění označení vyšších územně samosprávných celků z krajů na země
  • změna názvů VÚSC na Metropolitní země Praha, Česká země, Moravská země a Slezskomoravská země 
Předseda strany Pavel Dohnal informoval delegáty o jednání s předsedou hnutí SPD Tomio Okamurou, ve kterém ho předseda SPD seznámil s jednáním s předsedou hnutí ANO, které se uskutečnilo 18. ledna 2018 v rámci jednání o podpoře druhé vlády sestavované hnutím ANO. Na tomto jednání projevil Andrej Babiš souhlas s některými programovými prioritami hnutí SPD, mezi kterými byla i obnova zemského zřízení. Dle dohody s předsedou SPD představí Pavel Dohnal do konce února návrh této novely osobně Tomio Okamurovi a jeho poradcům a po zapracovaní případných připomínek bude návrh novely projednán s potenciálními partnery v poslanecké sněmovně a předložen do legislativního procesu v PSP ČR.