Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané na sněmu o komunálních volbách 2018

Na 71. Zemském sněmu strany Moravané, který se uskutečnil minulý týden v Brně jednali delegáti sněmu také o přípravě komunálních voleb.
 
Člen předsednictva strany Tomáš Ingr, který je pověřen přípravou komunálních voleb, delegáty informoval o tom, že kandidátky strany Moravané se již sestavují ve více jak 20 městech a obcích na Moravě. Doposud sestavované kandidátky jsou jak v menších městech a obcích, tak  i v okresních městech (Kroměříž, Hodonín, Břeclav), ale i v krajských městech (Brno, Ostrava, Zlín). Strana Moravané bude v komunálních volbách kandidovat jednak samostatně, v koalici s jinými stranami, či spolky, ale také v koalici s nezávislými moravskými patrioty.
 
Právě o nové možnosti pro nezávislé moravské patrioty kandidovat ne na kandidátce strany Moravané jako nestraník, ale v koalici se stranou Moravané jako skutečně nezávislý kandidát, informoval delegáty sněmu předseda strany Pavel Dohnal. Za tímto účelem zaregistrovala strana Moravané doménu zamoravu.cz, která by v případě zájmu byla k dispozici právě  pro prezentaci koaličních kandidátek s názvem ZA MORAVU, tvořenými nezávislými moravskými patrioty a stranou Moravané.
 
V případě, že byste měli zájem s námi kandidovat ve vaší obci, nebo městě v letošních komunálních volbách nabízíme způsob jak postupovat:
  • kontaktujte člena předsednictva, pověřeného přípravou komunálních voleb Tomáše Ingra na mail tomas.ingr@pasohlavky.cz (komunální volby budou pravděpodobně 5.a 6.10. 2018 a z toho vyplývá, že kandidátky se budou odevzdávat na přelomu července a srpna 2018)
  • informujte nás v kterém městě či obci chcete kandidovat a jakým způsobem - zda jako nestraník na kandidátce strany Moravané, jako spolek ve spolupráci se stranou Moravané (např. hasiči, sportovci a pod.- nemusíte pro kandidaturu shánět podpisy pod petici), nebo v koalici ZA MORAVU strany Moravané a nezávislých moravských patriotů
  • sdělte nám jméno, příjmení, adresu, telefon a mail zmocněnce a náhradníka zmocněnce, kteří vás budou zastupovat při podávání kandidátek na radnici pověřené obce, pod kterou spadá vaše obec, případně odstraňovat nedostatky na kandidátkách (zmocněnec ani náhradník nesmí být současně kandidát na kandidátkách, pro které vykonávají funkci zmocněnce, nebo náhradníka zmocněnce)
  • následně vám zašleme zmocnění pro zmocněnce vaší kandidátky, vzor prohlášení kandidátů a vzor kandidátní listiny
  • Tomáš Ingr, případně další členové strany vám budou k dispozici po celou dobu pro konzultace při sestavování kandidátek