Tabulka kasino

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

Jihomoravský kraj: Aleš Sekanina
tel: 608882292, mail: ales@sekanina.cz

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

Olomoucký kraj: Dušan Tejkal
tel: 776589147, mail: dusan.tejkal@seznam.cz

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

Moravskoslezský kraj: Ondřej Hetmánek
tel: 777742501, mail: ondrej.hetmanek@seznam.cz

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

Zlínský kraj: Petr Bystřický
tel: 776528047, mail: moravan1978@seznam.cz

Přidejte se k osvětě moravanství v krajských volbách

české a moravsko-české kraje: Pavel Dohnal
tel: 731495630, mail: p.dohnal@email.cz

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Zemský sněm podpořil vznik nového spolku

Strana Moravané je od roku 2006 člen evropské strany European Free Alliance http://www.e-f-a.org/home/, která sdružuje evropské strany, hájící zájmy evropských historických regionů a nestátních národů. Každá z členských stran EFA spolupracuje s některou mládežnickou organizaci ze své země, která je touto stranou kromě jiného delegována za člena mládežnické organizace EFA https://efay.eu/.  Od roku 2002 strana Moravané spolupracovala doposud se dvěma mládežnickými organizacemi, spolupráce s nimi byla však víceméně formální.

Tato skutečnost byla důvodem toho, že sobotní zemský sněm strany Moravané v Kojetíně vyjádřil podporu vzniku nového mládežnického spolu "Sdružení mladých Moravanů", se kterým by strana Moravané chtěla spolupracovat na informování o Moravské zemi a o moravském národě mezi mladými lidmi. Tento spolek bude také stranou Moravané doporučen za člena  EFAy a jeho členové budou mít tak možnost poznat obdobné aktivity mladých lidí např. ve Skotsku, Katalánsku na Sardinii apod. Zemský sněm také podpořil návrh pana Smitala z Mohelnice, aby každá oblastní organizace získala pro činnost tohoto spolku alespoň jednoho člena (nemusí být členem strany Moravané).
 
Členství v tomto spolku však není vázáno na členství ve straně Moravané ani na dosavadní spolupráci se stranou. Členem se může stát každý mladý člověk od 18 do 35 let se zájmem o Moravu, který se chce v rámci svých možností zapojit do aktivit směřujících k obnově moravské samosprávy.

Samozřejmě bude záležet na samotných členech jak bude tento spolek aktivní. Na počátku se předpokládá pouze vzájemná elektronická komunikace, komunikace na sociálních sítích a šíření informací mezi svými vrstevníky a známými o moravských akcí např. Den za Moravu v Brně a v Olomouci, Moravský den v Břeclavi, Pochod k prameni Moravy apod.) a případná společná účast na těchto akcích.

V případě zájmu o členství ve spolku Sdružení mladých Moravanů pošlete prosím nejlépe do 25. března 2018 vaše kontaktní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, mail a č. telefonu na mail p.dohnal@email.cz.