PROGRAMOVÝ CÍL STRANY

Na základě práva na sebeurčení moravského národa, ke kterému se hlásí statisíce občanů České republiky,
usiluje strana Moravané o přeměnu unitární České republiky na federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Moravanů, na Českou a Moravskou Federativní Republiku.

   

Zemský sněm podpořil vznik nového spolku

Strana Moravané je od roku 2006 člen evropské strany European Free Alliance http://www.e-f-a.org/home/, která sdružuje evropské strany, hájící zájmy evropských historických regionů a nestátních národů. Každá z členských stran EFA spolupracuje s některou mládežnickou organizaci ze své země, která je touto stranou kromě jiného delegována za člena mládežnické organizace EFA https://efay.eu/.  Od roku 2002 strana Moravané spolupracovala doposud se dvěma mládežnickými organizacemi, spolupráce s nimi byla však víceméně formální.

Tato skutečnost byla důvodem toho, že sobotní zemský sněm strany Moravané v Kojetíně vyjádřil podporu vzniku nového mládežnického spolu "Sdružení mladých Moravanů", se kterým by strana Moravané chtěla spolupracovat na informování o Moravské zemi a o moravském národě mezi mladými lidmi. Tento spolek bude také stranou Moravané doporučen za člena  EFAy a jeho členové budou mít tak možnost poznat obdobné aktivity mladých lidí např. ve Skotsku, Katalánsku na Sardinii apod. Zemský sněm také podpořil návrh pana Smitala z Mohelnice, aby každá oblastní organizace získala pro činnost tohoto spolku alespoň jednoho člena (nemusí být členem strany Moravané).
 
Členství v tomto spolku však není vázáno na členství ve straně Moravané ani na dosavadní spolupráci se stranou. Členem se může stát každý mladý člověk od 18 do 35 let se zájmem o Moravu, který se chce v rámci svých možností zapojit do aktivit směřujících k obnově moravské samosprávy.

Samozřejmě bude záležet na samotných členech jak bude tento spolek aktivní. Na počátku se předpokládá pouze vzájemná elektronická komunikace, komunikace na sociálních sítích a šíření informací mezi svými vrstevníky a známými o moravských akcí např. Den za Moravu v Brně a v Olomouci, Moravský den v Břeclavi, Pochod k prameni Moravy apod.) a případná společná účast na těchto akcích.

V případě zájmu o členství ve spolku Sdružení mladých Moravanů pošlete prosím nejlépe do 25. března 2018 vaše kontaktní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, mail a č. telefonu na mail p.dohnal@email.cz.