Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Návrh zákona o symbolech Čech, Moravy a Slezska

Po natáčení pořadu Máte slovo ve čtvrtek 12.4.2018 v České televizi se sešel předseda strany Moravané na krátkém jednání s ministrem kultury PhDr. Iljou Šmídem (ANO). Z jednání vyplynula možnost předložení k projednání do Vlády ČR návrhu zákona o zemských symbolech historických zemí Čech, Moravy a Slezska, které definují v Preambuli Ústavy ČR území České republiky. Tato konkrétní možnost projednání návrhu zákona je však limitována působením pana ministra ve Vládě ČR.

Z důvodu, že se jedná především o definování moravských a slezských zemských symbolů - zemské barvy, zemský znak, zemská vlajka a zemská hymna, je potřebné najít mezi moravskými a slezskými spolky a iniciativami co největší shodu na těchto symbolech. Proto se strana Moravané obrací na zástupce spolků, sdružených u Moravského kulatého stolu, ale i na další moravské aktivisty, s nabídkou společné práce na přípravě návrhu tohoto zákona. Současně strana Moravané navrhuje, aby se koordinace přípravy zákona ujal Moravský kulatý stůl.