Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

VI. zasedání předsednictva strany Moravané

Na svém VI zasedání, které se uskutečnilo v úterý 24.4.2018 předsednictvo strany, kromě jiného
 • pověřilo člena předsednictva Dušana Tejkala pomocí mladým členům strany při založení spolku Sdružení mladých Moravanů
 • vzalo na vědomí informaci předsedy strany o poskytnutí rozhovoru pro bakalářskou práci na téma "Proměny politického moravismu v letech 2005 - 2017 od integrace k dezintegraci", který bude na pokračování otištěn také v Moravských novinách, případně zveřejněn na stranických webových stránkách
 • vzalo na vědomí informaci předsedy strany o zaslání Výroční finanční zprávy politické strany Moravané za rok 2017, včetně Zprávy nezávislého auditora Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v požadovaném termínu
 • vzalo na vědomí informaci  o dalších 8 kandidátkách strany Moravané, které budou podány v podzimních komunálních volbách
 • pověřilo předsedu strany Pavla Dohnala, aby nabídl Moravskému zemskému hnutí první možnou spolupráci obou politických subjektů a to ve vytvoření společné koaliční kandidátky do Zastupitelstva města Brna v podzimních komunálních volbách
 • projednalo kandidaturu nezávislého kandidáta Mgr. Petra Michka na kandidátce strany Moravané v podzimních senátních volbách v senátním obvodu 62. Prostějov a doporučilo zemskému sněmu kandidaturu Mgr. Petra Michka za stranu Moravané schválit
 • vzalo na vědomí informaci předsedy strany Pavla Dohnala o závěrech jednání GA EFA, které se uskutečnilo ve dnech 13.-15 .4. 2018 v Bavorsku, s výhradami předsednictva k některým ustanovením závěrečné Deklarace EFA seznámí předseda strany delegáty 73. Zemského sněmu
 • podpořilo formou podpisu petiční listiny žádost o obnovení rakouského občanství pro jižní Tyrolany, jejichž území bylo po první světové válce odtrženo od Rakouska a přičleněno k Itálii, s žádostí o tuto symbolickou podporu se na stranu Moravané obrátili zástupci Süd-Tiroler Fraiheit (STF), členské strany EFA
 • vzalo na vědomí informaci předsedy strany Pavla Dohnala o přípravě zákona o zemských symbolech
 • vzalo na vědomí informaci místopředsedy strany Aleše Sekaniny o stavu členské základny
 • projednalo přípravu ideové a programové konference strany Moravané, která by navrhla po dvou letech aktualizaci dlouhodobého programu strany a ten by byl schválen na 10. sjezdu stranu v roce 2019, v roce 25. výročí založení strany
 • delegovalo na 26. sněm Moravského kulatého stolu, který se uskuteční 12.5.2018 v Žebětíně, pana Zdeňka Zbožínka.
 • projednalo přípravu, organizaci a program 73. Zemského sněmu strany Moravané, který se uskuteční v sobotu 26.5.2018 v Brně v Paláci Morava a následného pietního aktu u hrobu Boleslava Bárty, který se uskuteční v 15.00 hod.