Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Členské strany EFA jdou do evropských voleb 2019

Členské strany EFA přijaly na svém letošním dubnovém zasedání v Bavorsku volební programový dokument Manifest 2019 European Free Alliance, se kterým se budou ucházet o hlasy evropských voličů v Evropských volbách v příštím roce.

Dokument je rozdělen do 10 programových okruhů a můžete se s ním seznámit na uvedeném odkaze

1. Sebeurčení
2. Evropa pro všechny národy i pro ty bez svého státu
3. Mír a svoboda pro Evropu
4. Budovat udržitelný svět
5. Jazyková spravedlnost
6. Podpora rovnosti žen a mužů
7. Sociální spravedlnost: Obnova důstojnosti a rovnosti
8. Rozhodování pro všechny národy, nejen pro státní
9. Pro větší solidaritu mezi národy
10. Mládež
 
 http://www.e-f-a.org/about-us/documents/1-electoral-manifestos/2019/