Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

V Kojetíně se uskuteční 74. zemský sněm strany


74. Zemský sněm strany Moravané, Kojetín
 
Datum:                      15. září 2018
Místo konání:              Kojetín, Restaurace Morava, Kroměřížská ulice
Čas jednání:              9:00 -14:00 hod.
 
Návrh programu:
 
09:00     Prezentace delegátů
09:30     Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele usnesení a sčitatele a schválení programu
09:45     Zpráva předsedy strany o činnosti strany od 73 zemského sněmu, stavu členské základny, finanční situaci strany a dalších organizačních záležitostech a diskuze k přednesené zprávě
10:15     Zpráva o podaných kandidátkách do podzimních komunálních voleb a diskuze k přednesené zprávě
10:30     Zprava o volební kampani kandidáta do senátu Petra Michka a podpoře dalších kandidátů do podzimních senátních voleb k přednesené zprávě
10:45     Příprava X. sjezdu strany únor 2019 a připomenutí 25. výročí vzniku strany Moravané
11:00     Účast v Evropských volbách 2019
11:15     Různé
 
11:30     Oběd
 
12:00     Ideová a programová konference strany - I. část
              1. Budoucí postavení Moravy
              2. Zahraniční politika
              3. Ostatní
15:00     Závěr I. části konference