Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Preferenční hlas pro Zdeňka Koudelku

Nebývá zvykem, aby politická strana vybízela voliče k volbě kandidáta z jiné politické strany, ale v případě Doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D. je taková výzva naprosto opodstatněná.
Strana Moravané ve volbách do Zastupitelstva města Brna nenaplnila celou kandidátku a přes velmi slibné dosavadní preference je málo pravděpodobné, že se při způsobu volby dostane některých z našich kandidátů do městského zastupitelstva. Preferenční hlas pro Zdeňka Koudelku, kandidujícího na kandidátce ČSSD od každého promoravského voliče, tedy zásadním způsobem neovlivní výsledek strany Moravané v brněnských komunálních volbách. Na druhou stranu se Zdeněk Koudelka díky preferenčním hlasům může stát jedním z mála zastupitelů zvolených za ČSSD na brněnské radnici.
Je jisté, že pokud by se Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D do brněnského zastupitelstva dostal, bude hájit zájmy Moravy a Moravanů stejně tak, jako hájil tyto zájmy v poslanecké sněmovně i v dosavadním profesním a společenském působení.
https://www.zdenekkoudelka.cz/www/index.php