Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

76. Zemský sněm strany Moravané v Brně

V dopolední části sněmu budou delegáti jednat především o finančních záležitostech strany - schvalovat auditora účetní uzávěrky strany za rok 2019, schvalovat výši členských příspěvků, rozpočet na volby do Evropského parlamentu a schvalovat celkový rozpočet strany na rok 2019.Dále budou v dopolední části projednávat organizační přípravu X. sjezdu strany, který se uskuteční 16. února 2019 v Hevlíně

V odpolední části jednání budou delegáti projednávat změny stanov strany ke schválení na sjezdu a především diskutovat o zásadní změně v programového cíle strany. Dále budou projednávat programový dokument Vize Moravy, který bude schvalovaný na sjezdu strany a který se stane novým programovým dokumentem strany pro další období.