VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VOLTE ČÍSLO

32!

Do Evropského parlamentu
zvolme Moravana

Europoslanci jsou zástupci nejen španělského nebo belgického národa,
ale také národa Katalánců, nebo Vlámů

Do Evropského parlamentu zvolme Moravana

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Jiří Pernes - kandidát č. 3 do EP

V Evropském parlamentu budeme hájit

právo Moravy a Moravanů na sebeurčení.

Petr Bystřický
   

77. Zemský sněm strany Moravané v Kojetíně

Datum:                  9. března 2019
Místo konání:       Kojetín, Dudíkova 1170, Restaurace Morava
Čas jednání:         9:00 - 14:00 hod.

Návrh programu:

9. března 2019
Kojetín, Dudíkova 1170, Restaurace Morava 9:00 -14:00 hod.

09:00 Prezence delegátů

09:30 Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele usnesení a sčitatele a schválení programu

09:45 Plnění usnesení 76. Zemského sněmu v Brně a X. sjezdu strany v Hevlíně

09:55 Zpráva předsedy strany o činnosti strany od 76. Zemského sněmu, o finanční situaci strany a dalších organizačních záležitostech

10:05 Diskuze k přednesené zprávě
10:15 Projednání a stanovení oblastí
11:00 Příprava voleb do Evropského parlamentu – informace 11:15 Projednání kandidátky k volbám do Evropského parlamentu

12:00 Oběd

12:45 Projednání návrhu programových bodů k volbám do Evropského parlamentu

13:15 Projednání uskutečnění slavnostního 78. Zemského sněmu při příležitosti 25. výročí od založení strany Moravané

13:30 Závěrečná diskuze 14:00 Závěr

Strana Moravané, Malinovského náměstí 603/4, 660 87 Brno