Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

77. Zemský sněm strany Moravané v Kojetíně

Datum:                  9. března 2019
Místo konání:       Kojetín, Dudíkova 1170, Restaurace Morava
Čas jednání:         9:00 - 14:00 hod.

Návrh programu:

9. března 2019
Kojetín, Dudíkova 1170, Restaurace Morava 9:00 -14:00 hod.

09:00 Prezence delegátů

09:30 Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele usnesení a sčitatele a schválení programu

09:45 Plnění usnesení 76. Zemského sněmu v Brně a X. sjezdu strany v Hevlíně

09:55 Zpráva předsedy strany o činnosti strany od 76. Zemského sněmu, o finanční situaci strany a dalších organizačních záležitostech

10:05 Diskuze k přednesené zprávě
10:15 Projednání a stanovení oblastí
11:00 Příprava voleb do Evropského parlamentu – informace 11:15 Projednání kandidátky k volbám do Evropského parlamentu

12:00 Oběd

12:45 Projednání návrhu programových bodů k volbám do Evropského parlamentu

13:15 Projednání uskutečnění slavnostního 78. Zemského sněmu při příležitosti 25. výročí od založení strany Moravané

13:30 Závěrečná diskuze 14:00 Závěr

Strana Moravané, Malinovského náměstí 603/4, 660 87 Brno