Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

A co Slezsko?

Jelikož se po zveřejnění našeho nového programu na nás začala obracet spousta lidí s dotazy ohledně Slezska, předsednictvo politické strany Moravané se rozhodlo vydat následující prohlášení:
 
"Strana Moravané je politickým reprezentantem občanů České republiky, kteří se hlásí k moravské národnosti a ztotožňují se s programem strany.
Programovým cílem strany je obnova územně správní a ústavně právní identity Moravy na základě práva moravského národa na sebeurčení v rámci federace národů Čechů a Moravanů, v České a Moravské Federativní Republice.  Slezané jsou pro Moravany stejným bratrským národem jako Češi. Zatímco v České republice tvoří většinové národní společenství Češi a Moravané, Slezané tvoří většinové národní společenství v Polské republice. V České republice jsou Slezané národnostní menšinou, obdobně jako Češi a Moravané na Slovensku.
Pokud občané České republiky slezské národnosti založí politickou stranu či hnutí, která by hájila zájmy slezského národa, je strana Moravané připravena s těmito politickými reprezentanty Slezanů jednat o jejich programových cílech a zařadit je do svého programu. Jednou z možností je vytvoření slezské národnostně - kulturní autonomie na Moravě."