Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Požadavky pro Evropu

10 moravských požadavků pro Evropu

Usilujeme o:

 • návrat Moravy mezi rozvinuté země Evropy

 • zachování evropského kulturního a historického dědictví našich předků

 • změnu současné Evropské unie na Evropu svobodných, spolupracujících státních

  i nestátních národů, a právo nestátních evropských národů na sebeurčení

  (Moravané, Slezané, Katalánci, Skotové apod.)

 • zavedení prvků přímé demokracie napříč Evropou a o svobodu projevu, kdy

  nikomu nesmí být bráněno svobodně vyjádřit svůj názor

 • učinění krokk úplnému zastavení nelegální migrace a k repatriaci nelegálních

  imigrantů

 • zastavení účelového odzbrojování legálních bezúhonných držitelů zbraní v EU
 • dotační politiku EU, která se zaměří výhradně na vzdělání, vědu, výzkum a veřejně

  prospěšné projekty

 • důsledné testování kvality a nezávadnosti potravin, jednoznačnou identifikaci

  původu potravinářských výrobků a zákaz dvojí kvality výrobků v rámci států EU

 • zvýšení úsilí na ochranu životního prostředí v celé Evropě

 • zrušení dvojího času (středoevropský/letní)