Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

79. Zemský sněm strany Moravané, Kroměříž

79. Zemský sněm strany Moravané, Kroměříž

 

Datum: 21. září 2019

Místo konání: Kroměříž, Velké náměstí 112/61, Měšťanský dům - sklepení

Čas jednání: 9:00 - 13:00 hod.
 

Návrh programu:
 

09:00 Prezence delegátů

09:30 Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, volba předsedajícího, zapisovatele, sčitatele, ověřovatele usnesení a schválení programu

09:45 Plnění usnesení 78. Zemského sněmu v Kojetíně

09:55 Zpráva předsedy strany o činnosti strany od 78. Zemského sněmu, o finanční situaci strany a dalších organizačních záležitostech

10:15 Diskuze k přednesené zprávě

10:25 Projednání spolupráce s hnutím Národní obroda a Aliance národních sil

10:35 Projednání přípravy programové konference strany – 19.10.2019 (Bouzov)
 

 dlouhodobý program strany Moravané,

 volební strategie,

 volby do Krajských zastupitelstvech v roce 2020,

 sčítání lidu 2021

 

11:45 Stanovení termínu a místa konání 80. Zemského sněmu

11:50 Závěrečná diskuze

12:00 Oběd

12:45 Pokračování diskuze (v případě nedokončení diskuze v dopoledním bloku)


Ke stažení: 
Pozvánka
Zápis IV. předsednictva