NÁŠ CÍL JE SPOLKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ ČR

Česká spolková republika - Země česká,
Země moravskoslezská a Metropolitní země Praha.
Zrušením 14 nefunkčních krajů dosáhneme v ČR roční úspory
až 65 miliard a na Moravě roční úspory až 28 miliard.
Nezadlužujme naše děti a vnoučata!

Náš cíl je spolkové uspořádání ČR
   

Moravský kulatý stůl

Moravský kulatý stůl (MKS) sdružuje promoravské organizace včetně politické strany Moravané. Řídí se Kodexem MKS. MKS posiluje jednotu moravského hnutí a zvyšuje jeho kvalitu. Koordinátorem MKS je Ing. Milan Trnka, kterého zastupuje Ing. Jan Smejkal ml.

Členové MKS: